Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Föräldraskap

Filmen "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två" tar upp genus och jämställdhet ur ett barnperspektiv. Få reda på i vilka situationer barn görs till flickor och pojkar och hur det påverkar barnens utveckling och identitetsskapande. 

Alla föräldrar har enligt lagen rätt till ledighet när barnet föds och därefter för att sköta om barnet. För att göra detta ekonomiskt möjligt finns ett allmänt försäkringsskydd i form av den lagstadgade föräldraförsäkringen. Utöver det ger många kollektivavtal rätt till utfyllnad av sin föräldrapenning.

Karriär och förälder - en handbok från Jusek, för dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar (pdf)

Ledighet vid föräldraskap   

Arbetstagarens rätt att vara ledig från sin anställning för att sköta om sitt barn regleras i föräldraledighetslagen. Lagen reglerar vilka former av föräldraledighet som finns, vilka formkrav som gäller vid ledighetens förläggning samt vilket skydd arbetstagaren har för sin anställning under ledigheten.

Läs mer om ledighet vid föräldraskap

Föräldrapenning och föräldralön

Den lagstadgade ersättningen i samband med föräldraledighet regleras i lagen om allmän försäkring och betalas av Försäkringskassan. Den kan kompletteras med kollektivavtalad ersättning, så kallad föräldralön. Den betalas av arbetsgivaren och är beroende av vilket kollektivavtal som gäller.

Läs mer om föräldrapenning och föräldralön

Anställningsskydd vid föräldraledighet

En arbetstagare får inte missgynnas av skäl som har samband med att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Dessutom har skyddet för föräldralediga som sägs upp på grund av arbetsbrist förstärkts.

Läs mer om anställningsskydd vid föräldraledighet

Rätt till lönerevision under föräldraledigheten

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren tillämpar lönevillkor. De flesta kollektivavtal förutsätter att föräldralediga ska behandlas som om de är i tjänst i samband med den årliga lönerevisionen. Om du trots detta inte kallas till lönesamtal, eller om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats, bör du själv ta kontakt med arbetsgivaren för att diskutera din lön.

 

Jag hade ingen aning om vad föräldralön var för något innan jag lyssnade på Jusekpoddens avsnitt om föräldraledighet. Det ska jag kolla upp med min arbetsgivare. Fick också bättre koll på möjligheten att jobba deltid.
 - Jöran Lindeberg, kommunikatör