Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Diskriminering i arbetslivet

Din arbetsgivare får inte diskriminera dig som är anställd, arbetssökande, praoelev eller praktikant. Även du som är inhyrd och inlånad har ett skydd mot diskriminering.

Du är också skyddad mot diskriminering om du går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där. Det är också förbjudet för ditt fackförbund eller en arbetsgivarorganisation att diskriminera. Det är inte heller tillåtet att diskriminera dig om du startar eget företag och söker bidrag, när du ansöker om exempelvis legitimation för yrkesbehörighet och i kontakten med din arbetslöshetskassa.

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av:

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder 

Förbudet mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

Vart kan du vända dig?

Om du är medlem i Jusek och upplever dig diskriminerad ska du i första hand kontakta vår medlemsrådgivning på 08-665 29 80. Om du inte är medlem eller situationen inte gäller arbetslivet kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ladda ned Lagen om Diskrimineringsombudsmannen 2008:568 

Vad gör Jusek?

Förutom att stödja medlemmar i enskilda diskrimineringsärenden arbetar Jusek för att motverka all form av diskriminering i arbetslivet och verkar för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. En av våra hjärtefrågor är att alla ska ha möjlighet att utvecklas i arbetslivet och göra karriär. En arbetsplats med människor med både lik- och olikheter i fråga om bakgrund, egenskaper, förutsättningar och erfarenheter utgör organisationens mångfald. Mångfalden berikar arbetsplatser och kan bidra till verksamheters resultat. Vi arbetar exempelvis för att invandrade akademiker ska ha bättre möjligheter att få ett jobb i nivå med sin kompetens.

Läs mer om Juseks politik

Läs mer om Juseks arbete kring HBTQ-frågor

# Avsnitt 14 - Vad är sexuella trakasserier

Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek, och Ulrika Husmark, Juseks mångfalds- och genusansvarig, pratar om vilket ansvar arbetsgivaren har om det skulle förekomma på jobbet. Vad ska jag göra om jag själv blir utsatt? Var går gränsen? Kan jag få sparken om jag anmäler? Vi diskuterar även hur man kan arbeta förebyggande.