Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Var tredje utsätts för hot eller våld

Var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem har utsatts för hot eller våld de senaste två åren. Det visar en ny rapport från akademikerförbundet Jusek. Värst är situationen på Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket där nästan sex av tio har utsatts för hot, våld eller otillbörlig påverkan.

– Ingen ska behöva känna oro eller otrygghet på jobbet. Arbetsmiljön måste tas på allvar för att skapa trygga arbetsplatser. Hot mot myndighetsanställda drabbar inte bara individen – det är också ett demokratiproblem, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Jusek har sedan 2009 undersökt förekomsten av hot, våld och trakasserier mot medlemmar inom rättsväsendet. I årets undersökning finns också myndigheter utanför rättsväsendet där medarbetarna har många direktkontakter med medborgarna. Undersökningen visar att nästan var tredje medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren.

Skillnaderna mellan myndigheterna som ingår i årets undersökning är stora. På Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket svarar nästan sex av tio att de har utsatts för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. På Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar ungefär fyra av tio att de utsatts. Inom Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten varierar det mellan var fjärde och var tredje.

– Det behövs ett bättre stöd till medarbetarna, ett förstärkt skydd för personuppgifter och ett stärkt straffrättsligt skydd mot hot och våld. Om ett yrkesliv i medborgarnas tjänst ska vara attraktivt även i framtiden måste myndigheterna kunna garantera medarbetarnas trygghet, säger Sofia Larsen.

Undersökningen visar också att nästan var tredje medlem har övervägt att byta arbete eller uppdrag som en följd av att ha utsatts för hot eller våld. Tre av tio har förändrat beteenden i privatlivet och två av tio anser att deras hälsa har påverkats. Var femte medlem känner sig otrygg i sin yrkesutövning på grund av risken för hot, våld eller trakasserier.

Mer information om undersökningen
Undersökningen genomfördes under perioden november och december 2017 genom en webbenkät. Urvalet gjordes på de medlemmar som tidigare uppgett att de är anställda inom rättsväsendets myndigheter samt de andra utvalda myndigheterna. Läs hela rapporten.

För mer information, kontakta:
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-05-14