Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Var fjärde nyutexaminerad vill byta jobb inom ett år

Bland de nyutexaminerade studenter som har ett jobb relaterat till utbildningen vill nära var fjärde stanna högst ett år till. Samtidigt är de attraktiva på arbetsmarknaden, de flesta får jobb inom tre månader efter examen. Jusek, som genomfört undersökningen, menar att organisationer som vill behålla nyutexaminerade medarbetare med färska kunskaper och se dem växa måste lägga kraft på att vara attraktiva arbetsgivare.

– Resultaten visar att de flesta nyutexaminerade vill stanna en relativt kort tid på samma jobb. Arbetsgivare som vill behålla unga medarbetare som nyligen tagit examen måste därför både erbjuda jobb med attraktiva villkor och möjlighet till utveckling, säger Emma Ehnmark Olséni, ombudsman på Jusek. 

En ny undersökning från Jusek visar att många av de som nyligen tagit examen gärna vill byta jobb. De grupper som tillfrågats är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Trots att de har ett jobb som är i linje med utbildningen skulle sju procent byta idag om de kunde. Knappt var fjärde vill byta inom ett år och två av tre vill stanna högst tre år. Endast var tredje kan tänka sig att stanna längre tre år. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor är små, men totalt sett pekar resultaten på att män är något mer intresserade av att stanna kvar på sina nuvarande jobb. Mellan olika utbildningsgrupper går det inte att utläsa några större skillnader.

Tre av tio får jobb innan examen

Samma undersökning visar att en majoritet de nyutexaminerade har lätt att få jobb. Av de som har anställning uppger tre av tio att de fick det första kvalificerade innan examen, och nära fyra av tio svarar att de fått jobb inom tre månader från tagen examen. Totalt sett har alltså fler än två av tre fått ett kvalificerat jobb inom tre månader efter examen.

– Eftersom nyutexaminerade både har lätt att få jobb och vill stanna kort tid på samma arbetsplats behöver arbetsgivare erbjuda förutsättningar som innebär att medarbetare vill stanna kvar och utvecklas. Sedan tidigare vet vi att nyexaminerade rankar bra kollegor, ett gott ledarskap och trygga anställningsvillkor högst hos arbetsgivare, säger Emma Ehnmark Olséni.

Se tabeller nedan.

Om undersökningen: I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 års ålder som tagit examen under perioden september 2015 till augusti 2016. 2 232 har besvarat undersökningen, svarsfrekvensen uppgick till 33 procent. Undersökningen genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden februari – april 2017.

För mer information kontakta:

Emma Ehnmark Olséni, ombudsman 
070-665 29 98 
emma.ehnmarkolseni@jusek.se 

Sofia Hylander, opinionsbildare 
070-665 29 23   
sofia.hylander@jusek.se

Tabell 1.
Fråga: Hur länge vill du vara kvar på din nuvarande arbetsplats?
Urval: Nyutexaminerade med jobb i linje med utbildningen

Skulle byta idag om jag fick   tillfälle

91

7%

Max ett år till

224

17%

Mellan 1-3 år till

558

43%

Längre än 3 år till

431

33%

 

1304

100%


Tabell 2.
Fråga: Hur länge vill du vara kvar på din nuvarande arbetsplats?
Urval: Nyutexaminerade med jobb i linje med utbildningen

 

Kvinnor

Män

Skulle byta idag om jag fick tillfälle

8%

4%

Max ett år till

17%

17%

Mellan 1-3 år till

43%

42%

Längre än 3 år till

31%

37%

 

99%

100%
Senast ändrad: 2017-08-28