Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Trots robotisering – lågt utrymme för kreativitet på Sveriges arbetsplatser

En ny rapport från McKinsey Global Institute förutspår att hälften av allt arbete utförs av robotar om 40 år. De jobb som växer fram kommer att vara alltmer beroende av mänsklig kreativitet. Samtidigt visar en ny studie från Jusek att nära var femte akademiker/tjänsteman upplever att de inte får vara kreativa alls, och endast 15 procent får mycket stort utlopp för kreativitet. Enligt undersökningen är kreativitet också en måttstock för hur vi mår på jobbet.

– Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet. Förutom värdeskapande är kreativitet en viktig indikator på medarbetarnas välbefinnande i arbetet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

En ny undersökning från Jusek, där över 2000 akademiker/tjänstemän ingår, visar att nära var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet. Endast 15 procent svarar att de får mycket stort utlopp för sin kreativitet. Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Chefer upplever långt bättre utlopp än andra medarbetare, äldre mer än yngre, män mer än kvinnor. Unga kvinnor har sämst möjligheter att tänka nytt. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får vara kreativa jämfört med 6 procent av de unga männen.

Resultaten innebär att många arbetsgivare idag inte prioriterar kreativitet bland medarbetarna, trots att nya idéer kan bidra till konkurrenskraft och att färdigheten kommer att efterfrågas allt mer framöver.

Juseks undersökning visar också utlopp för kreativitet är en viktig indikator för välbefinnande i arbetslivet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. Om möjligheten att få vara kreativ istället är begränsad är risken stor att arbetslivet i en rad avseenden är sämre.

– Kreativitet är försummat, både som en allt viktigare konkurrensfaktor och som en ingrediens i ett gott och utvecklande arbetsliv. Alla arbetsgivare har anledning att sätta kreativiteten på agendan redan idag, säger Daniel Lind.

Läs rapporten

Länk till Juseks förslag på ökad kreativitet på arbetsplatsen

Kontakt

Daniel Lind, Samhällspolitisk chef Jusek, 070-665 29 90