Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Riksdagsledamöter blir mentorer för invandrade akademiker

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna med adepten Kalpana Pratihar

Riksdagsledamöter från tre olika partier deltar som mentorer i Juseks mentorskapsprogram för invandrade akademiker under våren 2018. De sex ledamöter som deltar är Roger Haddad (L), Emma Henriksson (KD), Aron Modig (KD), Christer Nylander (L), Birgitta Ohlsson (L) och Mathias Tegnér (S).

– Hela samhället tjänar på att invandrade akademiker får ett jobb i nivå med sin kompetens. Vi vet att sju av tio jobb tillsätts genom kontakter, vilket missgynnar invandrade akademiker. Mentorerna bidrar med kunskap och professionella nätverk som sänker trösklarna. Det är väldigt roligt att flera riksdagsledamöter engagerar sig och på det här sättet bidrar till integration och etablering i praktiken, säger Sofia Larsen, Juseks ordförande.

I dag är var femte akademiker utrikes född. Bland de utrikes födda samhällsvetarna har bara hälften ett jobb i nivå med sin utbildning. Hela 8 500 invandrade akademiker har så kallade enkla jobb som inte kräver gymnasieutbildning. Därför driver Jusek sedan länge olika initiativ för att underlätta för invandrade akademiker att få jobb i nivå med sin kompetens.

Inför vårens programstart erbjöds riksdagsledamöter med Juseks utbildningsbakgrunder att ställa upp som mentorer i programmet. Sex riksdagsledamöter från tre partier tackade ja och kommer under våren att träffa varsin adept. De sex ledamöter som deltar är Roger Haddad (L), Emma Henriksson (KD), Aron Modig (KD), Christer Nylander (L), Birgitta Ohlsson (L) och Mathias Tegnér (S).

– Det känns viktigt att kunna delta i integration i praktiken. Det är ofta genom individuella personliga möten som integration tar fart, säger Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna och mentor i Juseks mentorprogram. 

Redan på 1990-talet startade Jusek ett projekt för att underlätta för invandrade jurister på arbetsmarknaden. Sedan 2010 driver Jusek i samarbete med Stockholms Stad och en yrkesinriktad utbildning i svenska ett mentorskapsprogram för alla förbundets utbildningsgrupper. Adepterna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning.

Fler citat från riksdagsledamöterna som deltar som mentorer:

Roger Haddad (L):

– Jag är väl insatt i politiken och systemen med erfarenhet både från en lokal utbildningsnämnd och Arbetsförmedlingen. Det ska bli intressant att höra Shahs erfarenheter av myndighetskontakterna från sin sida. Jag hoppas kunna bidra med både kunskap och kontakter, säger Roger Haddad, riksdagsledamot för Liberalerna och mentor i Juseks mentorprogram.

Emma Henriksson (KD):

– Jag vill bidra med mitt nätverk och få en bättre inblick i hinder som nyanlända akademiker möter på den svenska arbetsmarknaden, säger Emma Henriksson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och mentor i Juseks mentorprogram.

Christer Nylander (L):

– Som politiker arbetar man mycket med strukturer och det administrativa och jag vill se Sverige från ett annat perspektiv, säger Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna och mentor i Juseks mentorprogram.

Birgitta Ohlsson (L):

– Det känns viktigt att kunna delta i integration i praktiken. Det är ofta genom individuella personliga möten som integration tar fart, säger Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna och mentor i Juseks mentorprogram. 

Mathias Tegnér (S):

– Jag vill bidra till Dilrubas utveckling och samtidigt lära mig mer om hur det är att komma till Sverige, säger Mathias Tegnér, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och mentor i Juseks mentorprogram.

Bilder:
Bilder på riksdagsledamöterna och deras adepter

10 miljarder att vinna på att invandrade akademiker får rätt jobb
Jusek har tagit fram en rapport som visar att om arbetsmarknaden såg likadan ut för utrikes som för inrikes födda skulle de offentliga finanserna kunna stärkas med drygt tio miljarder kronor per år. Läs hela rapporten här.

För mer information, kontakta:
Charlotte Tarschys, tf. samhällspolitisk chef och ansvarig för Juseks mentorprogram
070-665 29 05
charlotte.tarschys@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-02-13