Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

”Positivt att föräldradagar kan överlåtas till närstående”

Utredningen ”En modern föräldraförsäkring” som presenteras i dag går på Juseks linje när det gäller möjligheten att överlåta dagar till närstående. En modern föräldraförsäkring behöver vara anpassad till dagens familjebildningar, säger Charlotte Tarschys, tf. samhällspolitisk chef på Jusek.

– Dagens familjer består inte alltid av mamma, pappa och 1, 85 barn. En modern föräldraförsäkring behöver vara anpassad till dagens familjebildningar. Det gynnar både individen och möjligheten att göra karriär på lika villkor, säger Charlotte Tarschys, tf. samhällspolitisk chef på Jusek.

Det nya förslag som presenteras i dag innebär att fem månader reserveras till vardera förälder. De återstående fem månaderna kan tas ut av någon av föräldrarna eller en närstående. Möjligheten att överlåta dagar till en närstående har varit en central fråga för Jusek.

I det förslag Jusek drivit reserverades 3, 5 månader till vardera förälder. Resterande dagar kunde föräldrarna fördela eller låta en närstående ta ut. Jusek har också föreslagit att det skulle vara möjligt att ta ut föräldradagar även efter att barnet fyllt 12 år. Utredningen föreslår istället att maxåldern sänks till 10 år.

– Vi hade gärna sett att utredningen behöll en större flexibilitet när det gäller möjligheten att ta ut dagar för äldre barn. Även större barn har ibland ett ökat behov av föräldrars närvaro, säger Charlotte Tarschys, tf. samhällspolitisk chef på Jusek.

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor
I Juseks förslag fördelas föräldrapenningdagarna lika mellan föräldrarna och dagar ska kunna överlåtas till andra närstående. Föräldrapenning ska kunna tas ut efter att barnet fyllt 12 år eller avslutat årskurs fem i grundskolan. Läs rapporten här.

För mer information, kontakta:
Charlotte Tarschys, tf. samhällspolitisk chef på Jusek
070-665 29 05
charlotte.tarschys@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2017-12-18