Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Välkommet att fler akademiker kan anställas inom Polisen

Jusek välkomnar att Polisen får ökade resurser för att bland annat anställa akademiker och att Arbetsförmedlingen får bättre möjlighet att arbeta med etableringen av nyanlända akademiker.

Dock saknas breda satsningar inom arbetsmiljöarbetet på det som skapar välbefinnande i arbetslivet. Regeringen lyfter fram behovet av att Polismyndigheten anställer fler med annan kompetens än den polisiära.

–Det är välkommet. Jusek har länge arbetat för att akademiker med spetskompetens inom bland annat kriminologi, systemvetenskap och ekonomi ska kunna tillföra värdefull utredningskompetens, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.

Jusek har också efterfrågat bättre stöd till invandrade akademiker så att deras kompetens kan tas tillvara. Det är därför glädjande att Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar att ge individuellt stöd och  fortsatt uppdrag att tidigt kartlägga kompetens hos de asylsökande.

– Systemet med tillfälliga uppehållstillstånd motverkar dock en effektiv etablering. Regelverket ger starka incitament för invandrade akademiker att ta ett jobb där deras utbildning och kompetens inte kommer till sin rätt. En bättre matchning skulle medföra vinster för både samhället och individen, säger hon.

Ett modernt arbetsmiljöarbete ska inte bara fokusera på det som skapar ohälsa. Jusek anser att ett större fokus bör läggas på välbefinnande i arbetet. Det skulle bidra till effektivare verksamheter, minska sjukskrivningarna och förlänga arbetslivet. Den dimensionen saknas dock i regeringens budget.

- Forskning visar att det finns tydliga individuella och verksamhetsrelaterade vinster med att öka medarbetarnas nöjdhet med arbetet. Det är ett avgörande steg för att långsiktigt minska sjukskrivningarna, säger Sofia Larsen.

Kontakt: Sofia Larsen Ordförande i Jusek 070- 285 42 70

Kristina Mäler Pressansvarig 070-665 29 55
Senast ändrad: 2016-09-20