Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Minskad arbetsglädje för statligt anställda akademiker

Välbefinnandet bland akademiker i statlig sektor har minskat sedan slutet av 1980-talet. Endast sex av tio kvinnor uppger att de är nöjda med jobbet. Den låga nöjdheten handlar bland annat om relationen till närmaste chef och stressen i arbetet. Det framgår av en ny rapport från Jusek som efterlyser tydliga mål om välbefinnande, förbättrade förutsättningar för chefer och bättre uppföljning av stress och balans i livet.  

–  Många statligt anställda akademiker är nöjda med sina arbetsuppgifter, inflytandet i arbetet är högt och många lär nytt. Samtidigt visar rapporten att den sammantagna nöjdheten med arbetet har försämrats för akademiker i staten. Resultaten manar till eftertanke om hur våra medlemmar mår på jobbet och hur statlig sektor ska stärka sitt arbetsgivarvarumärke, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor på Jusek. 

I en ny undersökning har Jusek kartlagt hur statligt anställda akademiker har det på jobbet. Ett framträdande resultat är att staten har gått från att vara den sektor med högst välbefinnande i arbetet till att statens verksamheter i dag har ett medelmåttigt välbefinnande. Akademiskt utbildade kvinnor i staten är mindre nöjda med arbetet än motsvarande grupp av män. Bland kvinnorna är det bara sex av tio som anger att de är nöjda med jobbet.

Ökad nöjdhet ökar produktiviteten

Rapporten visar att arbetsmiljön i statlig sektor ligger efter andra sektorer i främst fyra avseenden. Det handlar om styrning och ledning av verksamheten, arbetsbelastning och stress, relation till närmaste chef samt lön och löneprocess.

– Den här nya kunskapen om akademikers arbetsmiljö visar att statlig sektor ligger efter på viktiga områden. Eftersom andra sektorer har kommit längre borde insatser för att vända trenden mot lägre nöjdhet vara möjliga. Alltmer forskning visar dessutom att en förbättrad nöjdhet med arbetet leder till ökad produktivitet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek och författare till rapporten.

Förslag för ökat välbefinnande

Studien ingår i ett större arbete som Jusek bedriver med målet att bidra till att öka kunskapen om hur välbefinnandet i arbetet kan förbättras. I rapporten presenteras nio förslag som skulle bidra till en bättre arbetsmiljö och ett förbättrat välbefinnande i arbetet. 

– Resultaten visar att statliga arbetsgivare måste bli mer attraktiva. För arbetsgivare som inte är löneledande är det avgörande i konkurrensen om Sveriges akademiker att erbjuda ett högt välbefinnande i arbetet. Om arbetsmiljön i statlig sektor förändras i riktning med Juseks förslag kommer effektiviteten öka och kompetensförsörjningen säkras, säger Lena Emanuelsson.

Fyra prioriterade åtgärder från rapportens nio förslag:
1. Statliga arbetsgivare bör införa mål för och kontinuerlig uppföljning av välbefinnandet.
2. Fler lokala samverkansavtal bör slutas.
3. Chefernas förutsättningar i arbetet bör förbättras.
4. Bättre kontroll på och uppföljning av negativ stress, återhämtning och balans i livet.

Läs rapporten

För mer information, kontakta Jusek: Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor, 070-665 29 43 lena.emanuelsson@jusek.se Daniel Lind, samhällspolitisk chef, 070-665 29 90 daniel.lind@jusek.se

 
Senast ändrad: 2017-05-02