Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

”Låt omlokaliseringarna ta tid”

Sammanlagt 900 jobb flyttar från Stockholm när ett antal myndigheter helt eller delvis omlokaliseras. Det meddelade regeringen i dag. Från Juseks sida betonas vikten av att låta omlokaliseringarna ta tid och att de anställda erbjuds rimliga omställningsvillkor.

– Tidigare omlokaliseringar har fått negativa konsekvenser för både verksamhet och anställda. Nu verkar regeringen ha förstått vikten av att låta omlokaliseringarna ta längre tid. Den här typen av förändingar kan inte stressas fra, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Regeringen meddelade i dag att ytterligare ett antal myndigheter helt eller delvis kommer att omlokaliseras. Swedac, Sida, Myndigheten för tillgängliga medier, Inspektionen för socialförsäkringen, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket, Tillväxtverket och Tullverket berörs helt eller delvis av dagens besked.

Vid tidigare omlokaliseringar har en majoritet av verksamhetens anställda valt att söka nytt jobb i stället för att flytta med verksamheten. Jusek vill att arbetsgivarna erbjuder anställda flexibla villkor för att säkra kompetensöverföreningen mellan erfarna och nyrekryterade medarbetare i samband med omlokaliseringarna.

– Medarbetare bör erbjudas ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att arbeta under resor i samband med omlokaliseringen. Då är chansen större att medarbetare med nyckelkompetens stannar kvar under övergången, säger Sofia Larsen.

Mer information om villkor vid omlokaliseringar
Den 15 november slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet. Jusek har tagit fram en checklista för vad som gäller när en myndighet flyttar. Läs mer här.

För mer information, kontakta:
Hanna Birath, pressansvarig för Jusek
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-01-22