Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Kvinnor sätter lägre pris på kompetens

Kvinnor sätter lägre pris på kompetens Nyutexaminerade kvinnor värderar sin kompetens högre än vad männen gör men lämnar ändå lägre löneanspråk. Kvinnor får också lägre löner vid anställningstillfället. Det visar en ny rapport från akademikerförbundet Jusek.

– Det finns en bild av att löneskillnaden mellan kvinnor och män beror på att kvinnor inte tar för sig tillräckligt mycket eller har för låga tankar om sin kompetens. Vår nya rapport visar tvärtom att kvinnor har högre tankar om sin kompetens jämfört med männen, säger Åsa Vernby, utredare och författare till rapporten.

I undersökningen fick nyutexaminerade kvinnor och män i Juseks medlemsgrupper värdera sin egen kompetens i förhållande till en fiktiv ”ideal” kandidat. Kvinnorna gav sig själva en genomsnittlig poäng på 8,2 och männen 8,0, på en skala där idealet motsvarade 10 poäng.

Undersökningen visar också kvinnor både lämnar lägre löneanspråk och får lägre löner vid anställningstillfället. Akademikerkvinnorna anger i undersökningen ett genomsnittligt löneanspråk på 28 422 kronor per månad, medan män anger 29 565 kronor, en skillnad på 1 143 kronor.

Deltagarna i undersökningen fick även avgöra vad som vore ett rimligt löneanspråk för den ideala kandidaten. Kvinnor anger i genomsnitt att ett rimligt löneanspråk för den ideala kandidaten vore 30 442 kronor i månaden, medan män i genomsnitt angett 32 051 kronor. Män anger alltså inte bara högre löneanspråk vid sin egen anställning, de uppfattar också att den rimliga nivån för den ideala kandidatens löneanspråk är högre.

– Genom att utgå från lönestatistik och resonera med sitt fackförbund kan löneanspråket bli mer välgrundat, säger Sofia Hylander, opinionsbildare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor på Jusek.

Juseks medlemmar har tillgång till Saco Lönesök, ett interaktivt verktyg som innehåller löner från löneenkäter och arbetsgivare. Lönestatistiken innehåller tabeller över nivåer och spridning för yrken, branscher, utbildning och erfarenhet.

Här hittar du hela rapporten

Om Juseks arbetsmarknadsundersökning
Rapporten bygger på Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017. Den görs vartannat år och är en enkätundersökning bland jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare som tagit examen under föregående läsår. 2 232 personer ingår i undersökningen.

För mer information, kontakta:
Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek
070-665 29 23
sofia.hylander@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek
070- 665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2017-12-05