Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Jusek välkomnar polisutbildning för specialister

Fler personer med specialistkunskaper ska kunna genomgå polisutbildning. Det är en föreslagen åtgärd för att säkra Polismyndighetens kompetensförsörjning. Ett välkommet förslag som ökar akademikernas möjligheter att bidra till polisens kärnverksamhet, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

– Polisutbildning för specialister innebär att mycket skickliga och fältmässigt vardagserfarna brottsutredare med akademisk gedigen kompetens får ännu större möjligheter att bidra till polisens kärnuppgift, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

Polisens nationella plan för kompetensförsörjning syftar till att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå för att uppnå myndighetens uppdrag och de kriminalpolitiska målen. Planen beskriver hur myndigheten ska rekrytera, utveckla och behålla nödvändig kompetens.

I den kompetensförsörjningsplan som Polismyndigheten presenterar i dag finns förslag om att låta fler personer med specialistkompetens genomgå en specialiserad polisutbildning. Det är ett förslag Jusek välkomnar. Det är också tydligt att Polismyndigheten förstår vikten av att erbjuda medarbetarna konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

– Våra medlemmar har många gånger nyckelkompetens som är avgörande för Polismyndighetens förmåga att klara sitt uppdrag – inte minst med tanke på den allt mer komplexa brottsligheten. Då är det också självklart att myndigheten måste erbjuda attraktiva villkor för samtliga yrkesgrupper för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens, säger Magnus Hedberg.

Jusek representerar många akademiker inom Polismyndigheten. Förbundet har under lång tid lyft fram förslag för hur polisen kan dra bättre nytta av den civila kompetens som i dag redan finns på plats.

Mer information om Juseks syn på polisen
Polisen behöver en mix av kompetenser och ett kontinuerligt inflöde av kunskaper och erfarenheter från olika delar av samhället. Mer om Juseks rättspolitiska program.

För mer information, kontakta:
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-05-22