Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Jusek släpper handbok för mentorskap

För att uppmuntra fler att starta initiativ som underlättar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden lanserar Jusek en handbok för mentorskap för utrikes födda. I boken har Jusek samlat tips och erfarenheter från det egna arbetet med mentorskapsprogrammet för invandrade akademiker.

– Vi vet att sex av tio jobb tillsätts genom kontakter. Det missgynnar invandrare som ofta saknar professionella nätverk i Sverige. Vårt mentorskapsprogram har visat sig vara ett effektivt verktyg som underlättar och påskyndar etableringen av invandrade akademiker på arbetsmarknaden, säger Sofia Larsen, Juseks ordförande.

Jusek driver sedan 90-talet olika initiativ för att underlätta etableringen av invandrade akademiker i förbundets medlemsgrupper. Sedan 2010 ordnar Jusek ett mentorskapsprogram där yrkesverksamma medlemmar matchas med invandrade professionskollegor. Drygt 400 adepter har deltagit i programmet sedan starten.

Genom mentorskapet får adepterna kontakter och kunskap om sin bransch vilket underlättar vägen till ett kvalificerat jobb. Efter Juseks mentorskapsprogram har två av tre fått kvalificerade jobb och 64 procent av dem anser att mentorn bidrog till att de fick jobbet. Nu släpper Jusek en handbok med tips och råd för andra som vill starta egna mentorskapsprogram. Jusek har fått främjandemedel från regeringen som kommer att användas för att sprida boken under hösten 2018.

– Den svenska modellen bygger på att parterna utöver att ta ansvar för sina medlemmar även känner ett ansvar för ekonomin och samhällsutvecklingen i stort. Flera fackförbund, arbetsgivare och branschorganisationer bidrar i dag på olika sätt för att underlätta etableringen av utrikes födda. Genom handboken hoppas vi inspirera fler att starta egna mentorskapsprogram säger Sofia Larsen.

Handboken kommer att lanseras i samband med ett seminarium den 10 april. Under seminariet deltar bland andra Sofia Larsen, Juseks ordförande, och Birgitta Ohlsson (L), riksdagsledamot, tidigare demokratiminister och mentor i Juseks mentorprogram.

Läs handboken på jusek.se/klivin

Mer information om Juseks mentorprogram
Juseks mentorprogram för invandrade akademiker drivs i samarbete med Stockholms Stad och en yrkesinriktad utbildning i svenska. Jusek driver också mentorprogram för yrkesverksamma medlemmar och studenter. Mer om Juseks mentorprogram

För mer information, kontakta:
Charlotte Tarschys, projektledare för mentorskapsprogrammet och handboken
070-665 29 05
charlotte.tarschys@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-04-09