Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Högre pensionsålder kräver hållbart arbetsliv

En höjning av pensionsåldern är nödvändig för att klara framtidens välfärdsåtagande. Men om det längre arbetslivet ska bli hållbart krävs ambitiösa satsningar för att öka välbefinnande i arbetslivet. Det säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Jusek.

– Från Juseks sida ser vi behovet av ett längre arbetsliv. Samtidigt ställer det stora krav på att vi nu växlar upp arbetsmiljöarbetet. Vi behöver fokusera mer på friskfaktorer och ett hållbart arbetsliv om fler ska orka och vilja jobba längre, säger Lena Emanuelson, förhandslingschef för offentlig sektor på Jusek.

Pensionsgruppens förslag, som presenteras i dag, innebär att den lägsta pensionsåldern höjs från 61 till 64 år. Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, från 67 till 69 år. En rapport från Jusek visar att arbetsmiljön för akademiker har försämrats de senaste decennierna. Samma undersökning visar att utvecklingen av arbetsmiljön är klart sämre för kvinnor än för män.

Jusek välkomnar det nya partsråd som nu skapas för att underlätta arbetet med ett hållbart arbetsliv. Samtidigt tillsätts en delegation för äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och ta tillvara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

– Det måste bli mer attraktivt för äldre att stanna kvar i arbetslivet. I dag är det fler bland Juseks medlemmar som inte vill jobba längre än till 67 än som vill göra det. Om våra medlemsgrupper ska vilja och orka stanna kvar i arbetslivet krävs kompetensutveckling och fler möjligheter till karriärväxling, säger Lena Emanuelsson.

I dag fokuserar arbetsmiljöarbetet i hög grad på att undvika ohälsa. Jusek vill att arbetsmiljöarbetet fokuserar mer friskfaktorer och välbefinnande. Regeringen bör också införa nya mål i utvärderingen av arbetsmiljöpolitiken, vilka i dag enbart fokuserar på ohälsa och olycksfall.

Jusek vill också att den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap få i uppdrag att fokusera på välbefinnande i arbetet. Det behövs mer kunskap, men också metoder för att omsätta kunskapen till praktiska åtgärder på arbetsplatserna.

Välbefinnandet i arbetet för akademiker
Arbetsglädjen minskar bland Sveriges akademiker. Det visar en rapport från akademikerförbundet Jusek. Särskilt tydligt är det bland akademikerkvinnor som är mer stressade än akademikermän. Var fjärde akademikerkvinna har svårt att sova på grund av arbetet. Här finns hela rapporten.

För mer information, kontakta:
Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Jusek
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2017-12-14