Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Fyra av tio studenter oroar sig över studieresultat

Studieresultat skapar mest ångest bland studenter. Nära hälften av kvinnorna har besvär av oro och ångest på grund av studieresultat. En stor andel har också svårt att sova på grund av studierna. Samtidigt vet många inte vart de ska vända sig för att få hjälp. Det visar en ny rapport från Juseks studentsektion.

– Undersökningen pekar på att många studenter har besvär av oro och ångest. Särskilt utsatta är kvinnor. Lärosätena behöver ta ett större ansvar för studenters hälsa, säger Lovisa Kronsporre, ordförande för Juseks studentsektion.

En ny undersökning riktad till Juseks studentmedlemmar visar att många studenter har besvär av oro och ångest kopplat till studierna. Studieresultat skapar mest ångest. Drygt fyra av tio studenter upplever ångest över detta och bland kvinnorna besväras nästan hälften. Det är också vanligt med ångest över ekonomi, möjligheterna att få jobb efter examen, karriärmöjligheter och den egna hälsan. Genomgående är kvinnor värst drabbade.

På frågan om de svarande vet vart på lärosätet de kan vända sig för att få hjälp svarar drygt fyra av tio nej. Många vet alltså inte var eller på vilket sätt de kan få stöd genom exempelvis studenthälsan. Nära var femte har också svårt att sova på grund av tankar på studierna. Detta är särskilt allvarligt eftersom sömnsvårigheter är en av de tydligaste indikatorerna på stress som kan leda till ohälsa.

–  Lärosätena behöver ta studenters arbetsmiljö och hälsa på större allvar. De mönster som grundläggs under studietiden riskerar att följa med in i arbetslivet och förvärras. Under det kommande året kommer vi att rikta ljuset mot hur studenterna mår, säger Lovisa Kronsporre.

Om undersökningen

Enkäten har besvarats av Juseks studentmedlemmar inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap, kommunikation och samhällsvetenskap.
1 381 individer svarade på enkäten.

Om Juseks studentsektion

Juseks studentsektion har 18 700  medlemmar och 15 lokalföreningar på 10 olika högskolor. Sektionens målsättning är att ta en större plats i debatten om studenters situation och högskolans utveckling. Den 30 september 2017 valdes en ny styrelse.

För mer information:

Lovisa Kronsporre, ordförande Juseks studentsektion
070-488 55 48
lovisa.kronsporre@gmail.com

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2017-10-05