Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Flexibelt arbetsliv gör att kvinnor slipper deltidsfällan

Att själv kunna bestämma var och när man jobbar är viktigt för Juseks medlemmar. Särskilt viktigt är det för kvinnor som har barn under 15 år. Hela sex av tio kvinnor med barn säger att de skulle behöva gå ner i arbetstid om det inte var möjligt att arbeta flexibelt. Det visar en undersökning som TNS-Sifo gjort åt Jusek.

TNS-Sifo har på uppdrag av Jusek fått svar från 1000 medlemmar om deras inställning till det flexibla arbetslivet, det vill säga möjligheten att jobba hemifrån eller på andra tider än ordinarie arbetstid. För föräldrar är detta extra viktigt. Bland kvinnor som har barn svarade 78 procent att det är viktigt eller mycket viktig att själva kunna bestämma när man jobbar, 81 procent svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att själv kunna bestämma var man arbetar. Bland män är motsvarande siffror  77 respektive 82 procent. Undersökningen visar också att drygt sex av tio kvinnor som har barn skulle tvingas gå ned i arbetstid om det inte var möjligt att arbeta flexibelt. Motsvarande andel bland män med barn är fyra av tio.

– Många kvinnor med barn upplever flexibla arbetstider som en förutsättning för att kunna arbeta heltid. Att slippa gå ner i arbetstid ökar den ekonomiska friheten för den enskilda individen. Dock kvarstår grundproblemet att kvinnor ofta dubbelarbetar genom att de tar huvudansvar för hem och familj, säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Undersökningen visar att många upplever en för hög arbetsbelastning. Av dem som jobbar flexibelt uppger hela 32 procent att de har en för hög arbetsbelastning, jämfört med 25 procent av dem som inte jobbar flexibelt.  Det flexibla arbetslivet kräver ett chefs- och ledarskap som sätter upp tydliga mål och gränser för arbetet, på såväl medarbetarnivå som verksamhetsnivå. Jusek vill också att fler dagar i föräldraförsäkringen ska reserveras för respektive förälder för att öka jämställdheten i arbetsliv och minska dubbelarbetet för kvinnor.

Läs rapporten Familjen i det flexibla arbetslivet
Senast ändrad: 2016-09-19