Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

”Enögd satsning på polisen i vårbudgeten”

Regeringen fortsätter med ensidiga satsningar på polisen och missar chansen att stärka övriga delar av rättsväsendet. Det säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek i en kommentar till vårbudgeten.

– Satsningarna på polisen är viktiga och nödvändiga men om justitieminister Morgan Johansson menar allvar med målsättningen att öka människors trygghet krävs mer än fler poliser. Även åklagare och domare behöver förstärkningar – annars riskerar satsningarna på polisen att bli ett luftslott, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek. 

Regeringen har sedan tidigare aviserat att man avsätter 200 miljoner i vårändringsbudgeten för att ytterligare stärka polisverksamheten. Någon motsvarande satsning görs inte på åklagare eller domare. Det trots att Jusek och andra varnat för konsekvenserna om övriga delar av rättsväsendet inte förstärks.

De satsningar som görs i andra delar av rättsväsendet är riktade satsningar som knappast kan ses som offensiva förstärkningar av myndigheternas kärnverksamhet. Domstolarna får 10 miljoner kronor för informations- och utbildningsinsatser efter #metoo. Ekobrottsmyndigheten får 20 miljoner kronor som ska täcka ökade IT-kostnader. Välkomna tillskott men långt ifrån de satsningar regeringen har gjort och gör på polisen.

Åklagarmyndigheten varnar i sitt budgetunderlag för åren 2019–2021 för att var tionde åklagare kan försvinna eftersom myndighetens anslag inte räcker för nyrekryteringar i samband med naturliga avgångar. Även Ekobrottsmyndigheten har flaggat för att personalminskningar blir nödvändiga för att klara myndighetens kommande budget.

Sveriges Domstolar räknar med att antalet mål fortsätter öka och begär därför ökade medel. Om regeringen inte skjuter till ytterligare medel riskerar det att få negativa konsekvenser för såväl verksamhet som arbetsmiljö.

– Regeringen har lovat att se över resurstilldelningen till övriga delar av rättsväsendet. Tyvärr ser vi få spår av det löftet i vårbudgeten. Juseks medlemmar bidrar till att säkra samhällets förtroende för rättsväsendet. Även åklagare och domare måste ha rimliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, säger Sofia Larsen.

Under våren har företrädare för Jusek och Saco-S lyft resurstilldelningen i ett brev till justitieminister Morgan Johansson. Samtliga riksdagspartier har också utlovat mer resurser till övriga delar av rättsväsendet efter höstens riksdagsval. Jusek ser positivt på dessa löften men ser inga skäl att vänta med att tillföra mer resurser.

Mer information om Juseks rättspolitiska arbete
Ett rättsväsende som präglas av professionalitet, kvalitet och oberoende är viktigt för att medborgare ska känna tillit till våra demokratiska institutioner. Det ställer höga krav på rättsväsendet. Läs mer om Juseks rättspolitiska program.

För mer information, kontakta:
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55 hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2018-04-16