Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Det krävs fler vägar in i domaryrket

 Jusek välkomnar regeringens beslut om att utreda tillsättningen av domare. De svenska domstolarna har på många håll svårt att rekrytera domare. Därför krävs det både bättre villkor för dem som arbetar som domare, och fler vägar in i yrket, menar Jusek i en kommentar.

Drygt var femte ordinarie domare är över 60 år och kan förväntas gå i pension snart. De jurister som kan bli aktuella som domare är intressanta för många andra arbetsgivare, så konkurrensen är hård. Det behövs därför åtgärder för att de skickligaste och mest lämpade juristerna även i framtiden söker sig till Sveriges domstolar.

- Jusek har länge drivit att det, förutom bättre anställningsvillkor också behövs fler vägar in i domaryrket. Det är i dag alldeles för få som anställs som ordinarie domare utan den traditionella domarutbildningen, säger Carsten Helland, domare och ledamot i Juseks förbundsstyrelse

Jusek har flera förslag för ökad bredd inom domarkåren:

- Konkurrenskraftiga löner för domare, rimlig arbetsbelastning och bibehållen själv-ständighet.

- Ökade möjligheter till extern adjunktion. Tillfällig tjänstgöring i domstol ger kvalificerade jurister utan den traditionella domarutbildningen möjlighet att komma i fråga till tjänster som ordinarie domare.

- Den särskilda domarutbildningen värnas och antalet utbildningsplatser ökas.

- Utveckla domarnämnden. Domarnämnden ger förslag på nya domare till regeringen. I nämnden behövs fler jurister verksamma utanför domstolsväsendet. Jurister med bakgrund i såväl statlig som privat sektor har i många fall andra nätverk än domare och bra förutsättningar att bedöma andra juridiska inriktningar än de som förknippas med den traditionella domarutbildningen,

- Inför sekretess på intresseanmälningar till Domarnämnden för tjänster som domare
Senast ändrad: 2016-10-28