Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Budgeten: Regeringen missar invandrade akademiker

Regeringen måste prioritera professionella nätverk för invandrade akademiker. I budgeten syns få satsningar på utrikes födda akademiker trots att var femte akademiker i Sverige i dag är utrikes född.

– Sju av tio jobb tillsätts i dag via kontakter, vilket i hög grad missgynnar invandrade akademiker. Det krävs fler arenor för professionellt nätverkande liknande det mentors-program för invandrade akademiker som Jusek driver sedan 2010, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

I dag finns runt 300 000 utrikes födda akademiker med minst tre års högskoleutbildning i Sverige. Jämfört med inrikes födda akademiker är deras sysselsättningsgrad betydligt lägre.

Jusek har tidigare visat att om utrikes födda akademiker skulle ha samma sysselsättnings-grad som inrikes födda skulle de offentliga finanserna stärkas med drygt tio miljarder kro-nor per år. Genom att skapa fungerande jobbkedjor med rätt kompetens på rätt plats skulle dessutom drygt 30 000 fler personer kunna sysselsättas.

Akademikerförbundet Jusek vill se ett ökat statligt stöd för professionella nätverk. I dag ges statligt stöd i praktiken bara till partsgemensamma insatser vilket innebär att många viktiga initiativ riskerar att gå förlorade.

– Forskning visar att tillgången till nätverk är central för att invandrade akademiker snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en pusselbit som saknas i regering-ens arbete med nyanländas etablering, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

För mer information, kontakta:

Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek
070-665 29 90
daniel.lind@jusek.se
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se
Senast ändrad: 2017-09-20