Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Bra kollegor och ledarskap viktigast för nyutexaminerade

När nyutexaminerade får bedöma vilka faktorer som är viktigast hos arbetsgivare hamnar bra kollegor högst. Lön och status hamnar i botten på listan. Resultaten visar också att kvinnor och män tycker att olika saker är viktigt. Jusek, som gjort undersökningen pekar på att organisationer som vill vara attraktiva måste erbjuda en rad olika saker vid sidan om en bra lön.

– En rad faktorer hamnar högre än lön när nyutexaminerade rankar vad som är viktigt hos arbetsgivare. För att rekrytera och behålla akademiker behöver organisationer ge både goda villkor och prioritera sociala och organisatoriska faktorer på arbetsplatsen, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek.

I en ny undersökning från Jusek har totalt 2 232 nyutexaminerade studenter svarat på frågan om vilka faktorer de tycker är viktigast hos en arbetsgivare. I topp hamnar bra kollegor följt av ett gott ledarskap och trygga anställningsvillkor. Över hälften tycker att bra kollegor har en helt avgörande betydelse, och drygt fyra av tio anser att gott ledarskap är helt avgörande. Lön hamnar långt ner på listan, endast var femte ser det som avgörande. Att arbetsgivaren har hög status anses minst viktigt.

För både män och kvinnor är bra kollegor viktigast. Men i övrigt finns skillnader i hur män och kvinnor värderar förhållanden hos arbetsgivare. Tydligast är skillnaderna när det handlar om trygga anställningsvillkor, gott ledarskap, verksamhet i linje med värderingar och kollegor. Dessa faktorer värderar kvinnor klart högre än män. Efter kollegor anser kvinnor att gott ledarskap och trygga villkor är viktigast hos en arbetsgivare. Män väljer kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Lön och status bedöms vara ungefär lika oviktigt av båda grupperna.

– Flera faktorer som är viktiga för nyutexaminerade är svåra att få kännedom innan kontraktet är påskrivet. Därför är det viktigt försöka skaffa sig en så god bild som möjligt, genom att ta del av tillgänglig information och ställa frågor under anställningsprocessen, säger Ulrika Husmark, karriärplanerare på Jusek.

Se tabell över faktorer nedan.

För mer information kontakta:

Sofia Hylander, opinionsbildare   070-665 29 23  sofia.hylander@jusek.se  

Ulrika Husmark, karriärplanerare   070-665 29 62 ulrika.husmark@jusek.se

 

Hur viktigt är följande   faktorer hos en arbetsgivare?

Kvinnor

Män

Ranking

Faktor

Andel som tycker helt avgörande

Ranking kvinnor

Andel som tycker helt avgörande

Ranking kvinnor

Andel som tycker helt avgörande

1

Bra kollegor

51%

1

56%

1

42%

2

Ett gott ledarskap

45%

2

51%

4

35%

3

Trygga anställningsvillkor

40%

3

48%

6

27%

4

Möjlighet till kompetensutveckling

38%

4

36%

2

41%

5

Balans mellan arbete och fritid

36%

5

40%

5

30%

6

Verksamhet i linje med värderingar

34%

6

39%

7

25%

7

Karriärmöjligheter

33%

7

31%

3

36%

8

Kreativa arbetsuppgifter

25%

8

26%

8

22%

9

Kollektivavtal 

22%

9

27%

12

14%

10

En konkurrenskraftig lön

20%

10

19%

9

21%

11

Flexibel arbetstid

20%

11

20%

10

18%

12

Att verksamheten är effektiv

17%

12

18%

11

15%

13

Att arbetsgivaren har hög status

4%

13

4%

13

5%

 
Senast ändrad: 2017-06-15