Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Välkommet att civila utredare får polisiära befogenheter

Rikspolisstyrelsen fick i dag i uppdrag från regeringen att utreda vilken kompetens polisen behöver utöver den rent polisiära. Det är ett krav Jusek har drivit i flera år.

- Det är välkommet och något som Jusek har efterfrågat i flera år. Civilt anställda utredare måste få större befogenheter. De ska kunna utföra alla brottsutredande åtgärder som inte inbegriper våldsanvändning, till exempel att bli förundersökningsledare, säger Staffan Tilling, ordförande i Juseks polissektion.

Inom Polisen finns flera kategorier av civilt anställda utredare. Många av dessa har akademisk examen inom exempelvis juridik, ekonomi, system- eller samhällsvetenskap. Det gör dem till naturliga utredare inom exempelvis IT-, skatte-, miljö- eller familjevåldsbrott. De har dock inte befogenhet att utföra alla brottsutredande åtgärder som krävs för att deras kunskap ska komma till full använding.

– Den svenska polisen har under flera år kritiserats för ineffektivitet och bristande kvalitet i sina utredningar. Men i granskningar som bland annat Riksrevisionen gjort framgår det att de civila utredarna håller hög kvalitet i sitt arbete, säger Staffan Tilling, ordförande i Juseks polissektion.

Kontakt:

Staffan Tilling
Ordförande i Juseks polissektion
0703-22 20 91

Björn Karlsson
Facklig förtroendeman Polisen
070-665 29 68

Kristina Mäler
Pressansvarig Jusek
070-665 29 55