Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Satsningar på väl-
befinnande i arbetslivet kan minska sjuk-
skrivningarna

Det är bra att regeringen drar tillbaka förslaget på den så kallade hälsoväxlingen efter att ha tagit del av parternas åtgärder för att minska ohälsotalen. Sverige behöver ett modernare sätt att se på arbetsmiljön och jag är särskild nöjd med att den statliga sektorn så tydligt lyfter fram behovet av ett ökat välbefinnande i arbetslivet, säger Daniel Lind, Juseks samhällspolitiska chef.

– Svenskt arbetsmiljöarbete måste bli bättre på att inkludera det som skapar välbefinnande. Forskning visar att det finns tydliga individuella och verksamhetsrelaterade vinster med att öka medarbetarnas nöjdhet med arbetet. Det är ett avgörande steg för att långsiktigt minska sjukskrivningarna, säger  Daniel Lind.

Tidigare i år lanserades Juseks Lyckometer, en unik undersökning om välbefinnandet i svenskt arbetsliv. Ett större fokus på välbefinnande i arbetet skulle bidra till effektivare verksamheter, minska sjukskrivningarna och förlänga arbetslivet är några av slutsatserna.

Jusek vill därför att välbefinnande ska ingå i regeringens nya arbetsmiljöstrategi, där de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön lyfts fram. Jusek vill även att det nationella kunskapscentrum för arbetsmiljö som regeringen planerar får i uppdrag att fokusera på välbefinnandet i arbetet.

– Våra medlemmar är engagerade och mår de bra på och av jobbet gynnar det verksamheten och minskar sjukskrivningarna, säger han.

De viktigaste faktorerna för att förbättra välbefinnandet i arbetet är:

  • Balans mellan arbete och fritid
  • Arbetsuppgifter som är utmanande och utvecklande och där kreativiteten får utlopp
  • Chefer som ger löpande stöd och konstruktiv feedback
  • Verksamheter som drivs effektivt och där medarbetarna behandlas rättvist
  • Bra kollegor, yrkesmässigt och socialt

Läs Juseks rapport om välbefinnande i arbetet på www.jusek.se/jobblycka
Senast ändrad: 2016-08-23