Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Säkerheten inom rättsväsendet behöver förbättras

Se diskussionen om utvecklingen och vilka åtgärder som krävs för att öka säkerheten.
I panelen: Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren, rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, riksåklagare Anders Perklev och justitieutskottets ordförande Beatrice Ask. Moderator var Juseks vd Magnus Hedberg.

Två av tre Jusek-medlemmar på Kronofogdemyndigheten och en av tre inom åklagarväsendet har blivit utsatta för våld, hot, trakasserier eller annan form av otillbörlig påverkan de senaste två åren. Det visar Juseks nya undersökning som presenteras i dag.

Juseks har frågat medlemmar anställda vid domstolarna, åklagarmyndigheterna, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten om de blivit utsatt för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan i sitt arbete. Resultatet visar att var fjärde medlem har blivit utsatt och att ingen förbättring skett sedan 2013.

– Det är inte acceptabelt att så många blir utsatta för våld och hot. Jusek vill därför se fler förebyggande insatser, till exempel säkerhetsbågar i alla tingsrätter, säger Carsten Helland, domare och ledamot i Juseks förbundsstyrelse.

Undersökningen visar att allt färre utsatta får stöd av sin arbetsgivare. I årets undersökning är det endast 24 procent jämfört med 30 procent 2013. Positivt är dock att fler känner sig trygga än tidigare och det är framför allt medlemmar inom åklagarväsendet som har blivit tryggare i sin yrkesutövning.
Det är dessutom färre som gör en polisanmälan när de blivit utsatta jämfört med tidigare. Endast drygt vart fjärde hot och en tredjedel av våldsfallen polisanmäldes. De i särklass vanligaste orsakerna var att den som utsatts inte ansåg att händelsen var allvarlig, brottslig eller att de inte trodde att en polisanmälan skulle leda till något.

Jusek vill:

  • Införa permanenta säkerhetskontroller i alla domstolar
  • Ha ett starkare skydd för personuppgifter
  • Skärpa straffen för hot, våld och annan brottslighet mot rättsväsendets medarbetare

Läs hela undersökningen

 

Senast ändrad: 2016-06-08