Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

”Så ökar vi säkerheten inom rättsväsendet”

Hot mot de som arbetar inom rättsväsendet är inte bara ett angrepp på individerna. Det är också ett angrepp på Sveriges demokratiska statsskick. Välkomna till Juseks seminarium om hot och våld inom rättsväsendet.

I landets domstolar möts anställda inom rättsväsendet, vittnen och målsägarna. Säkerheten i domstolarna är viktig för alla. Men även utanför domstolslokalerna finns det hotbilder mot alla som arbetar inom rättsväsendet, exempelvis vid resor till och från arbetsplatsen eller vid telefonsamtal. Det krävs fortsatta satsningar på att förbättra säkerheten och tryggheten för de anställda.

Vilka praktiska åtgärder och regelförbättringar är möjliga? Vad görs egentligen av de som kan påverka säkerheten? Jusek kommer också att presentera resultaten från en aktuell enkätundersökning som gjorts bland förbundets medlemmar inom rättsområdena.

Deltagarna på seminariet:
Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet (S)
Johan Linander, vice ordförande i Justitieutskottet (C)
Säkerhetschefer från berörda myndigheter

Moderator är Juseks vd Magnus Hedberg.

Plats: Juseks kansli, Nybrogatan 30
Tid: 12 mars 2014 kl 17:00 – 19.00

Förtäring från kl. 16.30

Anmäl dig via e-post till kristina.maler@jusek.se

Läs hela rapporten
Underlag i siffror
Läs artikel på dn.se om yrkena som utsätts för mest hot