Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Nämndemän behövs inte i överrätterna

Jusek välkomnar regeringens förslag på högre krav på nämndemännen och att det införs en obligatorisk utbildning. Däremot är det synd att regeringen inte tar bort nämndemännen i överrätterna, kommenterar Jusek regeringens förslag på förändringar i nämndemannasystemet.

- Nämndemännen kan ha en roll att fylla i mål där domstolens avgörande bygger på rena bedömningsfrågor, vilket sker i tingsrätten. Hovrättsprocessen är numera något förändrad, vilket gör det svårare att motivera nämndemännens deltagande där, säger Elisabeth Åberg, Juseks rättspolitiska samordare.

Jusek vill även att fler brott ska kunna avgöras av en yrkesdomare. De flesta brottmålen i tingsrätten avgörs av en yrkesdomare och tre nämndemän. Om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter kan en yrkesdomare ensam avgöra målet.

 - Nämndemännen fyller en viktig funktion genom att säkerställa allmänhetens insyn i rättskipningen. Med våra förslag skulle resurser frigöras och då kan ersättningsnivån höjas. Det skulle göra uppdraget mer attraktivt och underlätta nyrekryteringen, säger Elisabeth Åberg.