Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Långsiktig satsning krävs på Migrationsverket

En ny undersökning från Jusek visar att beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd kommer att leda till färre flyktingar. Men samtidigt kommer migrationspolitiken långsiktigt att öka arbetsbelastning för personalen på Migrationsverket.

Det är därför välkommet att regeringen i vårpropositionen avsätter drygt två miljarder kronor till Migrationsverket. Men satsningen måste bli långsiktig.

Regeringen gör bedömningen i vårpropositionen att en stor del av utgifterna kopplade till migration och etablering under de kommande åren är av tillfällig karaktär. Men en majoritet av Juseks medlemmar vid Migrationsverket säger att även om antalet asylsökande skulle minska kommer arbetsbelastningen att öka.

Av den enkätundersökning Jusek genomfört bland medlemmar anställda på Migrations-verket hösten 2015 framgår att arbetssituationen och arbetsmiljön försämrats.

– Det har lett till att de psykiska påfrestningarna och den negativa stressen har tagit fart och att drygt fyra av tio medlemmar har fått ett försämrat välbefinnande i arbetet under den här perioden, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.

– Det behövs därför både en mer långsiktig ökad finansiering och en rejält förbätt-rad arbetsmiljö, säger hon.

Undersökningen visar att sex av tio upplever en oro över att kommande förändringar kan leda till att de känner sig tvungna att söka nya jobb. Och hela 40 procent pratar inte alls med sin närmaste chef om arbetsbelastningen.

– Situationen på Migrationsverket har varit exceptionell. Men nu måste ledningen arbeta systematiskt så att personalen får arbetsro och att arbetstiderna planeras långsiktigt så att inte kvalitén i arbetet blir lidande, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

Läs rapporten på jusek.se

Kontakt

Sofia Larsen, ordförande Jusek, 070- 520 52 96  
Daniel Lind, Samhällspolitisk chef Jusek, 070-665 29 90
Senast ändrad: 2016-04-13