Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

”Hög tid att förändra föräldraförsäkringen”

Det är fortfarande oacceptabla löneskillnader mellan kvinnor och män. Även om Medlingsinstitutets lönestatistik visar att det går åt rätt håll så går det alldeles för långsamt. Orsaken är bland annat det ojämna uttaget av föräldraledighet. Därför är det hög tid att förändra föräldraförsäkringen, menar Jusek.

I dag presenterar Medlingsinstitutet ny lönestatistik som visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Bland Jusek medlemmar tjänar män 13,4 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är oförklarade löneskillnader. Skillnaderna motsvarar lönegapet på hela arbetsmarknaden, trots att medlemmarna inte jobbar i traditionellt kvinnodominerade yrken. Skillnaderna ökar under den period då många bildar familj. 

- Den ojämna fördelningen av föräldraledigheten får inte bara negativa konsekvenser för kvinnors karriärmöjligheter och löneutveckling utan också för mäns möjligheter att vara med sina barn. För oss är det tydligt att uttaget av föräldraledigheten måste bli mer jämställt, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.

-  Vi vill att ytterligare dagar viks för vardera föräldern. Totalt blir det 3,5 månader som inte är överlåtningsbara. Med ett jämnare uttag kan inte arbetsgivare utgå ifrån att kvinnor kommer att vara frånvarande i större utsträckning från arbetsmarknaden och därmed värdera deras arbete lägre, säger Sofia Larsen.