Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Förtydliga tjänstemännens roll i kommunallagen

Fyra av fem kommundirektörer vill se en reglering i kommunallagen kring rollen som ledande tjänsteman, visar en ny undersökning som presenteras i dag. För närvarande regleras enbart den demokratiska organisationen. Men i realiteten har kommuner och landsting ofta delegerat beslutsbefogenheten till tjänstemännen.  Därför behövs en tydligare reglering, säger Magnus Hedberg, Jusek och Staffan Isling, Kommundirektörsföreningen.

Kommundirektörsföreningen och Jusek, fackförbundet för ledande tjänstemän i offentlig sektor, har genomfört en undersökning bland landets kommundirektörer. Drygt en tredjedel arbetar i en organisation som saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem har en skriftlig överenskommelse.

Undersökningen visar också att fyra av fem kommundirektörer efterfrågar en reglering i kommunallagen kring rollen som ledande tjänsteman.

- Den förra regeringen tillsatta en utredning som ser över hur kommunallagen ska moderniseras. Nu behöver utredaren arbeta fram skarpa förslag som kan förtydliga tjänstemannens roll, säger Magnus Hedberg, vd Jusek.

 -  En reglering skulle skapa tydlighet vid rekrytering av nya chefer och ge ett verktyg vid uppföljning av verksamheten. Omkring 20 procent av alla kommundirektörer byts ut per år. Vi är övertygade om ökad tydlighet i rollfördelningen skulle minska omsättningen av kommundirektörerna, säger Staffan Isling, ordförande i Kommundirektörsföreningen.