Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Bra med satsningar på bättre etablering och minskad detaljstyrning av polisen

Fler invandrande akademiker måste få jobb utifrån sin kompetens. Jusek välkomnar därför att regeringen i budgeten presenterat en rad åtgärder för att underlätta etableringen av invandrade akademiker. Ytterligare goda nyheter är att regeringen släpper målet om 20 000 poliser. Förbundet är dock besviken på att regeringen inte ökar resurserna mer till de samhällsvetenskapliga utbildningarna.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på Jusek och genomför satsningar på SFI, validering och kompletterande utbildningar för invandrade akademiker, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.

Jusek välkomnar också att målet om 20 000 poliser inte finns med i budgeten. Regeringen skriver att det är verksamhetens behov som ska styra sammansättningen av de anställdas kompetenser, något Jusek drivit länge.

 – Det är en utmärkt nyhet! Mix av kompetenser är nyckeln till att fler brott klaras upp, säger Sofia Larsen.

 Juseks är dock kritisk till att regeringen inte satsar mer på ökad kvalitet i samhällsundervisningen på universitet och högskolor. Hela 20 procent av Juseks studerandemedlemmar har så lite som fyra timmar lärarledd undervisning per vecka.

– Regeringens kvalitetssatsning på utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora kommer knappt att märkas på högskolor och universitet. För att ge alla studenter minst tio timmars undervisning i veckan krävs minst en miljard kronor ytterligare om året. Resurserna har urholkats sedan 1990-talet. Det är hög tid att den trenden vänder, säger Sofia Larsen.
Senast ändrad: 2015-09-21