Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Äntligen får civila utredare utökade befogenheter

- Jusek välkomnar regeringens förslag idag om att ge civila utredare inom polisen utökade befogenheter. Ett regelverk från 1940-talet passar inte en modern polisorganisation. Det säger Staffan Tilling, ordförande i Juseks polissektion.

- Nu ökar möjligheterna för polisen att bli bättre på att klara upp även mer komplexa brott, säger han.

Regeringen har idag persenterat en lagrådsremiss som ger civila utredare inom polisen utökade befogenheter. Det är något Jusek länge har jobbat för. Akademiker med spets-kompetens inom till exempel kriminologi, juridik, IT eller ekonomi har ofta ett stort ansvar i komplexa brottsutredningar. Men i dagsläget får de inte bli förundersökningsledare eller ens hålla ett kort formellt anhållningsförhör. Utredaren har noga avvägt eventuella rättssäkerhetsproblem i förslaget om utökade befogenheter och avgränsningar.

- Äntligen! Frågan har utretts länge. Trots att Riksrevisionen och andra tunga aktörer i samhället gång på gång har redovisat en samsyn om att dessa regelförändringar behövs har det tagit alldeles för lång tid. Nu finns förutsättningarna för att polisen ska kunna använda resurserna på ett bättre sätt, säger Staffan Tilling.

- Regeringen är tydlig med att poliser ska användas för arbetsuppgifter där deras grundutbildning är en nödvändig förutsättning. En modern polisorganisation ska ta vara på spetskompetensen hos alla inom polisen och motsvara medborgarnas förväntningar om att rekrytera de skickligaste för jobbet i framtiden. Jusek uppskattar att regeringen talar klarspråk om detta i förslaget, säger Staffan Tilling.

Den 1 januari 2015 övergår polisen till en enda polismyndighet. Mer enhetlighet, högre rättssäkerhet och bättre kvalitet är de långsiktiga målen. Arbetet med att modernisera regelverket kring befogenheterna är ett viktigt led i de strävandena, anser Jusek.

 

Kontakt:
Staffan Tilling
Ordförande i Juseks polissektion
070-322 20 91

Lars Modig
Facklig förtroendevald
070-665 28 11

Kristina Mäler
Pressansvarig
070-665 29 55