Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

10 miljarder att vinna om invandrade akademiker får rätt jobb

De offentliga finanserna förstärks med tio miljarder årligen om akademiker födda utomlands får jobb som motsvarar deras utbildning, samtidigt som över nya 34 000 jobb kan skapas. Att investera i insatser lönar sig dessutom snabbt. Det visar en ny forsknings- rapport som gjorts på uppdrag av Jusek, som nu vill se permanenta uppehållstillstånd även för studier på högskola och inte bara för den som får ett arbete.

– Alla tjänar på att utrikes födda akademiker får stöd i att få ett arbete som motsvarar deras utbildning. 300 000 akademiker är födda utomlands och regeringen gör för lite för att de ska få rätt jobb. Vi vill att regeringen ger permanenta uppehållstillstånd även för kompletterande studier på högskola, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Förstärkta finanser och fler i sysselsättning

En samhällsekonomisk beräkning som Jusek låtit göra visar att om utrikes födda akademiker hade lika hög sysselsättning och ett jobb som motsvarar deras utbildning i samma omfattning som inrikes födda så skulle statens finanser förstärkas med totalt tio miljarder kronor per år. Uträkningen, som bygger på att de enkla arbeten som idag utförs av akademiker istället utförs att personer med enbart grundskoleutbildning, visar också att totalt 34 200 fler personer skulle vara sysselsatta. Var femte akademiker i Sverige är idag född i ett annat land, och en stor andel av dessa har ett jobb som inte motsvarar deras utbildning eller är arbetslösa.

Investeringar lönar sig snabbt

Forskningsrapporten visar att de insatser som kan behövas för att hjälpa en akademiker med utländsk examen till rätt yrke på kort tid blir lönsamma. De investeringar som beräkningarna bygger på är att akademikerna får sin utländska examen bedömd och erkänd samt får en kompletterande utbildning. För samhällsvetare och ekonomer räcker det med att de arbetat i tre till fyra månader
för att kostnaden för insatsen ska vara intjänad. Jusek vill nu att permanenta uppehållstånd ges för kompletterande högskolestudier och inte bara för arbete.

– Med permanenta uppehållstillstånd även för kompletterande studier på högskola skapas incitament för invandrade akademiker att utbilda sig för att få jobb i nivå med sina kvalifikationer. Då skapas också en jobbkedja som frigör fler jobb för nyanlända med låg utbildning, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

Läs rapporten

Om forskningsrapporten

Rapporten har skrivits av Patrick Joyce, fil lic i nationalekonomi och verksam vid forskningsinstitutet Ratio. Vid tiden för rapportskrivandet var Joyce seniorkonsult på WSP Sverige AB. Kalkylen bygger på antagna heltidslöner för akademikeryrken, yrken som kräver gymnasieutbildning samt enkla yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB, samt Sacos lönestatistik.

För mer information, kontakta Jusek:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef, 070-665 29 90, daniel.Lind@jusek.se
Magnus Hedberg, vd, 070-665 29 13, magnus.hedberg@jusek.se
Senast ändrad: 2017-04-18