Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Statistik och rapporter

Här finner du Jusekrapporter och statistik.

Rätt jobb åt utrikes födda akademiker, karriär på lika villkor.

Läs rapporten

Så löser vi poliskrisen, Juseks förslag för framtidens polisverksamhet

Jusek företräder många av de akademiker som bidrar till Polismyndighetens arbete. Här presenterar vi förslag på hur Polismyndigheten i framtiden ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett efffektivt sätt.
Läs rapporten

Rättspolitisk valplattform 2018

Juseks rättspolitiska valplattform 2018

Var tredje utsätts för hot eller våld

Rapporten "Hot, våld och trakasserier" visar att var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem utsatts för hot eller våld de senaste åren.
Läs rapporten

Unga kvinnor i kommunal sektor mest stressade

Rapporten ”Högt engagemang – men för mycket stress och för lite utveckling” undersöker arbetsmiljön i kommunal sektor.
Läs rapporten

Inga blyga violer

Kvinnor rankar sin kompetens högre, men sätter lägre pris på den
Läs rapporten (2017-12)

Rapporten efter examen 2017

Akademikerkvinnor mest stressade

Läs rapporten (2017-10)

Minus med master

Nu visar en ny rapport från Jusek att akademiker kan förlora ekonomiskt på att läsa längre högskoleutbildningar.

Läs rapporten (2017-10)

Jusek kartlagt hur statligt anställda akademiker har det på jobbet.

Läs rapporten (2017-05)

Jusek har räknat på den samhällsekonomiska vinst som uppstår när invandrade akademiker får jobb som matchar deras kompetensnivå samtidigt som personer med låg utbildning får de enkla jobb som frigörs.

Läs rapporten (2017-04)

Oförklarade löneskillnader och effekten av detsamma

Läs rapporten 2017-03

Rapport från Jusek om hur kreativiteten påverkar välbefinnandet på arbetet

Läs rapporten (2017-02)

Juseks stressbarometer beskriver olika faktorer som kan förklara stress i arbetslivet

Läs rapporten (2016-12)

I skuggan av lön och ohälsa, en rapport om tecken på ojämställdhet tidigt i arbetslivet

Läs rapporten (2016-11)

Rapport om familjen i det flexibla arbetslivet

Läs rapporten (2016-09)

Rapport om hot, våld och trakasserier inom rättväsendet

Läs rapporten (2016-06)

Juseks lyckometer

- en undersökning om välbefinnandet i Svenskt arbetsliv
Läs rapporten (Datum 2016-03)


Försämrad arbetsmiljö på Migrationsverket

Läs rapporten (Datum 2016-03)


Karriär på lika villkor för advokater

Läs rapporten (datum 2016-02)


Studenter jobbar gratis

Läs rapporten (datum 2015-11)


Efter examen

Läs mer (Datum 2015-10)


Rättspolitiska programmet 

Läs programmet (Datum 2015-06)


Sverige behöver en kommunreform

Läs rapporten (Datum 2015-02)


I medborgarnas tjänst

Läs rapporten (Datum 2014-10)

Åtta av tio studenter vill bli studentmedarbetare

Åtta av tio Jusekstudenter vill ha ett studierelevant arbete vid sidan av studierna säger undersökningen som Jusek gjorde 10-22 november 2014.
Läs undersökningen 

Det flexibla arbetslivets möjligheter och utmaningar

Arbetslivet utvecklas ständigt. Den kanske mest påtagliga förändringen för Juseks medlemmar och andra akademiker under senare år är framväxten av det flexibla arbetslivet – hur globaliseringen, ny teknik och nya organisationsformer har förändrat hur, var och när arbetet kan utföras.
Läs rapporten

Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen

Kunskap är Sveriges framtid. En av den svenska ekonomins viktigaste styrkor har varit stora satsningar på högre utbildning och forskning. Det har gett oss en hög andel kvalificerade arbeten. Men om Sverige ska utveckla sin position som en konkurrenskraftig kunskapsnation måste den högre utbildningen hålla en allt högre kvalitet.
Läs rapporten

Invandrade akademiker – tas kompetensen tillvara?

Ett av Juseks mål är att Sverige ska bli bättre på att tillvarata kompetensen hos alla individer. Med jämna mellanrum utvärderar vi därför invandrade akademikers möjligheter på arbetsmarknaden.
Läs rapporten

Juseks rapport – säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

För att säkra välfärden behöver fler lockas av att arbeta i offentlig sektor. Juseks rapport visar att medlemmarna som arbetar i offentlig sektor upplever arbetet som meningsfullt. Det är glädjande. Men skickliga medarbetare behöver fler incitament för att stanna.

Läs Juseks rapport 

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker, det visar Juseks nya lönestatistik. Inom Jusek tjänar män 13,4 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är oförklarade löneskillnader. 
Läs undersökningen 

Flexibilitet är bra för jämställdheten

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar flyter gränsen mellan arbete och fritid ihop. Det skapar nya möjligheter. Undersökning visar att många av förbundets medlemmar värdesätter flexibiliteten att själv kunna bestämma när och var man arbetar.

Läs undersökningen

Juseks arbetsmarknadsundersökning

Sedan slutet av 60-talet genomför Jusek årligen en arbetsmarknadsundersökning för att bland annat ta reda på hur och var nyexaminerade akademiker får sina första jobb.

Läs undersökningen

Arbetslösheten är fortfarande låg

Arbetslösheten är fortfarande låg i jämförelse med tidigare år och med riket i stort. Andelen arbetssökande med a-kassa har dock ökat med 0,3 procentenheter sedan förra kvartalet.

Läs rapporten

Rekordlåg arbetslöshet bland Juseks medlemmar

Arbetslösheten för Juseks medlemmar var i juni 2012 rekordlåg. Endast en procent av Juseks medlemmar som är anslutna till AEA hade a-kassa.

Läs rapporten

Nyexaminerade får snabbt kvalificerat jobb efter examen

Nyexaminerade som har läst till jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får snabbt jobb efter examen. De får kvalificerade arbetsuppgifter och de får ofta en tillsvidareanställning. Det visar Juseks nya arbetsmarknadsundersökning.

Läs rapporten 

Synen på karriären

Att byta arbete då och då är bra. Det är naturligt att man som ny på arbetsmarknaden vill röra på sig, prova nytt och vidareutveckla sin kompetens. Det vinner både arbetsgivare och medarbetare på

Läs rapporten

Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg

I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed oförändrad för femte månaden i rad. Personalvetarna, som är den medlemsgrupp som traditionellt sett har störst andel arbetssökande, står samma månad för den största minskningen.

Läs rapporten 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten har under 2011 sjunkit för Juseks medlemsgrupper. Endast 1,2 procent av Juseks medlemmar som är anslutna till AEA hade a-kassa i december 2011.

Läs rapporten

Många nyexaminerade ångrar sitt utbildningsval

Nästan 30 procent av nyexaminerade skulle välja en annan utbildning om valet skulle göras i dag. Det är framför allt de som är missnöjda med kvaliteten i utbildningen som skulle välja en ny utbildning. Det visar Juseks undersökning bland nyexaminerad som presenteras i dag.

Läs rapporten

Insatser för invandrade akademiker samhällsekonomiskt lönsamma

Efter drygt 1,5 år blir satsningar på kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker ekonomiskt lönsamma för samhället. Om 100 personer får sådana insatser blir den samhällsekonomiska vinsten 14,7 miljoner kronor om året.

Läs undersökningen här 

Arbetslösheten fortfarande låg bland Juseks medlemmar

September 2011 var 1,4 procent arbetssökande, vilket är den näst lägsta andelen på 2000-talet. Jämfört med för ett år sedan har andelen arbetslösa minskat mest bland systemvetarna.

Läs arbetsmarknadsrapporten 

Företag saknar strategi för anställdas kunskap

En av tre Jusekmedlemmar har inte fått kompetensutveckling under det senaste året. Bara hälften av dem som fått kompetensutveckling anser att arbetsgivaren har kopplat detta till verksamhetens långsiktiga behov. Det visar Juseks nya undersökning som presenteras idag.

Läs undersökningen

Invandrade akademiker uppmanas inte söka kvalificerat jobb

Invandrade akademiker som tar okvalificerade jobb har svårt att senare få ett arbete som motsvarar deras utbildningar. Det visar den undersökning som Jusek har låtit SCB göra.

Läs undersökningen här

Stoppa den orättvisa fördelningen av anslag

Yrkeshögskolorna får omkring 30 procent mer resurser per utbildningsplats än landets högskolor och universitet. Därför får en blivande redovisningsekonom på yrkeshögskolan minst dubbelt så mycket undervisning som en blivande ekonom på högskolan.

Läs Juseks rapport

Arbetslösheten låg bland Juseks medlemmar

Arbetslösheten sjunker i nästan hela landet. Det är en minskning med 0,3 procentenheter sedan december förra året. Jämfört med samma tidpunkt under åren 1999-2010 har andelen bara varit lägre en enda gång, i december 2008.

Läs arbetsmarknadsrapporten

Arbetslösheten sjunker mest för 60 plussare

Arbetslösheten sjunker i nästan hela landet. I september var 1,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten sjunkit allra mest för de över 60 år.
Läs arbetsmarknadsrapporten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka för Juseks medlemmar

I juni 2010 var 1,3 procent av Juseks medlemmar arbetslösa, vilket är en historisk låg nivå. Starkast utveckling ses i privat sektor. 

Läs mer och ladda ner rapporten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten fortsätter att sjunka för Juseks medlemmar. I mars 2010 var 1,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökand.

Läs mer och ladda ner rapporten

Svårare på arbetsmarknaden för invandrade akademiker under 2000-talet

Trots högkonjunktur och en uttalad ambition att förbättra integrationen, har de med utländsk bakgrund fått det svårare på arbetsmarknaden 2007 jämfört med 2001. Det visar Juseks undersökning ”Invandrade akademiker – Hur tufft är det?”

Läs mer och ladda ner rapporten

Åklagare otrygga i sitt arbete

En stor andel av landets åklagare har blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier och många känner sig otrygga i sitt arbete. Det framgår av svaren på Juseks enkätundersökning kring säkerheten inom rättsväsendet

Läs mer och ladda ner rapporten

Arbetslösheten inom Jusek sjunker

Arbetslösheten bland Juseks medlemmar minskar och det är framför allt de under 30 år som får jobb. Det visar Juseks nya arbetslöshetssiffror för sista kvartalet 2009.

Läs och ladda ner rapporten

Långsamt ökande arbetslöshet

1,7 procent av Juseks medlemmar fick a-kassa i september 2009. Det är en ökning med 0,4 procentenheter på ett år.

 Läs och ladda ner rapporten