Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Juseks professions-
föreningar

Jusek vill bidra i utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor.  Det gör vi genom att bilda professionsföreningar där medlemmar som vill engagera sig särskilt i frågor som rör den egna professionen har möjlighet att bidra med kompetens, idéer och inspiration.

Professionsföreningarna för chefer, jurister respektive systemvetare startade i februari 2017. Föreningar för övriga utbildningsgrupper planeras att komma igång under 2017 och 2018 (ekonomer, kommunikatörer, personalvetare och samhällsvetare).

Jusek vill genom professionsföreningarna erbjuda medlemmarna möjlighet att engagera sig i frågor som rör den egna professionen på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet. Tanken är att föreningarna ska vara mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen. Ett uppdrag är att vara bollplank och inspirationskälla för förbundsstyrelsen och andra delar av Juseks organisation.

Det finns inga fasta former för föreningarnas arbete utan upplägget bestäms av föreningen själv tillsammans med den kanslianställde som stödjer föreningen.