Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Förtroendemanna-organisationen

Förtroendemannaorganisationen är själva Jusek. Här verkar alla förtroendevalda. Som medlem tillhör du en sektion och en professionsförening.

Alla medlemmar i Jusek tillhör en sektion

Jusek har fyra olika sektioner:

Är du exempelvis anställd inom staten tillhör du den statliga sektionen.

De tre sektionerna för yrkesverksamma har till uppgift att: 

  • driva och bevaka frågor inom sektionens verksamhetsområde  
  • biträda vid förhandlingar  
  • medverka vid beredning av ärenden av intressen för medlemmarna  
  • stärka samhörigheten inom sektionen.

Det kan ske genom att påverka Juseks agerande gentemot arbetsgivarnas branschförbund eller genom att ge rekommendationer inför lokala löneförhandlingar. Arbetet i sektionerna leds av en styrelse som väljs av medlemmarna. Sektionens ordförande och övriga ledamöter utses i samband med det ordinarie sektionsmötet som äger rum vart tredje år för de tre sektionerna för yrkesverksamma, där varje medlem har en röst. Sektionerna utser representanter till fullmäktige, Juseks högsta beslutande organ.

Fullmäktige, förbundsstyrelsen och förbundsrådet

Juseks verksamhet styrs ytterst av förbundets fullmäktige, som utses av förbundets sektioner. Fullmäktige väljer vart tredje år förbundsstyrelse, som har till uppgift att leda förbundet i enlighet med fullmäktiges beslut. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän. För att få vägledning inför viktigare beslut – och vid behov förrätta fyllnadsval (exempelvis till förbundsstyrelsen) kallar förbundsstyrelsen regelbundet till Juseks förbundsråd. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, sektionernas styrelser samt representanter för professionsföreningarna.

Professionsföreningar möjliggör engagemang

Jusek vill bidra i utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor.  Det gör vi genom våra professionsföreningar där medlemmar som vill engagera sig särskilt i frågor som rör den egna professionen har möjlighet att bidra med kompetens, idéer och inspiration.
Senast ändrad: 2017-04-26