Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Kansliorganisationen

Jusek finns på tre platser: i Stockholm med ett centralt kansli samt i Göteborg och Malmö med varsitt regionkontor.

I Stockholm har Jusek drygt 80 anställda fördelade fem olika avdelningar:

  • Offentliga förhandlingsavdelningen
  • Privata förhandlingsavdelningen
  • Samhällspolitiska avdelningen
  • Marknad och kommunikation
  • Administrativa avdelningen

I Stockholm finns också en vd och en vd-stab, där personalchefen ingår. Kansliet hanterar det dagliga arbetet med exempelvis medlemsservice och stöd till förtroendevalda.

Verksamheten består bland annat av Medlemsrådgivning, som ger snabba svar kring löner och anställningsvillkor.

Vidare finns här Medlemsservice som svarar på frågor om medlemskap, avgifter och registerändringar. Samt redaktionen för medlemstidningen Karriär. Dessutom erbjuder Jusek försäkringar.
På regionkontoren i Göteborg och Malmö arbetar tre respektive två ombudsmän.

Juseks organisationsschema Juseks ledningsgrupp

Nya löner och avtal

Kansliorganisationen arbetar också med avtalsfrågor. Förberedelserna i den privata sektorns avtalsförhandlingar börjar redan när den föregående avtalsrörelsen avslutats. Genom enkäter och dialog mellan medlemmar och förtroendevalda sker en insamling av önskemål och förslag. Avtalsyrkanden fastställs per bransch och avtalsområde innan de centrala förhandlingarna sätter igång.

För både det statliga och kommunala avtalsområdet gäller numera att våra centrala avtal om löner och om allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling utan direkt koppling till viss förutbestämd avtalsperiod. Tanken med att låta de centrala processavtalen om lokal lönebildning gälla tills vidare är att på så sätt skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

 

 Bannerbild  

– Ingen kan vara expert på allt därför hjälper vi till. Vi ombudsmän hjälper medlemmar att bedöma deras situation och förhandla fram bra lösningar, säger Emma Ehnmark Olséni. Läs hela intervjun