Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Samarbetsorganisationer

På svensk arbetsmarknad finns ett antal olika organisationer. Samverkan är vanlig och väl utvecklad inom ett flertal branscher och mellan olika organisationer inom både privat, kommunal och statlig sektor.

Saco

Jusek ingår i Saco – Sveriges Akademikers Centralorganisation – som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga akademikerförbund. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor men agerar själva direkt eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel löner, pensioner och övriga anställningsvillkor. Gemensamt för Sacoförbunden är att man organiserar medlemmar som har högskoleutbildning.
Saco

Arbetsgivare

Även arbetsgivarsidan är organiserad inom ett antal organisationer och branschförbund. Inom den offentliga sektorn är det i huvudsak två arbetsgivarorganisationer; Arbetsgivarverket i den statliga sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting i den kommunala sektorn, medan arbetsgivarorganisationerna i den privata sektorn är betydligt fler till antalet.
Arbetsgivarverket
SKL (Sveriges Kommuner och landsting)

Läs mer om samarbetet inom

Kommunal sektor
Privat sektor
Statlig sektor