Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Flexibilitet för att få ihop livet (självtest)

Att kunna arbeta flexibelt är för många en förutsättning för att få vardagen att fungera. Särskilt viktigt är det för föräldrar med barn under 15 år att kunna välja när och varifrån man arbetar. För många är det en utmaning att hantera flexibiliteten och sätta gränser mellan jobb och privatliv. Nu lanserar Jusek ett test där du kan testa hur du hanterar det flexibla arbetslivet.

Juseks nya rapport visar att flexibiliteten gynnar kvinnors karriärmöjligheter. Drygt sex av tio kvinnor med barn skulle tvingas gå ned i tid om de inte hade möjlighet att arbeta flexibelt. Motsvarande andel bland män med barn är fyra av tio.

– Att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor är självklart för Jusek. För att komma dit behöver vi belysa hur förutsättningarna ser ut, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

– Samtidigt måste vi komma ihåg att flexibiliteten inte passar alla och att den kan innebära risker med för hög arbetsbelastning och brist på återhämtning. Den som jobbar flexibelt måste lära sig att sätta gränser. Och arbetsgivare måste ge chefer förutsättningar att ha en löpande dialog om gränssättning med medarbetarna.

Det flexibla arbetslivet betyder alltså nya möjligheter men även nya utmaningar. För många är det en utmaning att hantera flexibiliteten och sätta gränser mellan jobb och privatliv.

Hur vill du jobba?

Jusek har i samarbete med forskaren Christin Mellner tagit fram ett digitalt test som hjälper dig att förstå vilket arbetssätt som passar dig bäst. Är du en segmenterare som föredrar tydliga gränser mellan arbete och privatliv eller hör du till integrerarna som trivs med att ha mer flytande gränser? Och jobbar du på det sätt som passar dig bäst?

Gör testet om hur du hanterar det flexibla arbetslivet på jobblycka.jusek.se. Resultatet kan hjälpa dig att göra mer medvetna val.

Mer om flexibelt arbetsliv:
Senast ändrad: 2016-09-29