Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Vad gäller när myndighet flyttar

Den 15 november slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet vid omlokalisering, om inget annat anges i anställningsavtalet. Med anledning av detta har Jusek tagit fram en checklista för vad som gäller för statligt anställda som arbetar på en myndighet.

Läs tidigare artikel kring AD-dom

Vilka är arbetsskyldiga på en ny ort?

Du omfattas av arbetsskyldigheten om dessa två punkter är uppfyllda:

 • Du är anställd vid myndighet som omlokaliseras i sin helhet till följd av ett regeringsbeslut.
 • Din arbetsplats framgår inte av anställningsbeviset och avtalades inte heller när du inledde din anställning. Prata med Jusek om du är osäker på vad som gäller för dig. Det kan ibland vara osäkert om det i anställningsbeviset står att du ”tills vidare är placerad på X-orten”

Om du är arbetsskyldig på den nya orten

Om du vill följa med:

 • Formellt behöver du inte göra någonting. Din anställning består.
 • Eftersom erfarenheten säger att de flesta anställda inte följer med, kommer du att vara en av få anställda som kan myndighetens verksamhet när den flyttat. Du kan sannolikt räkna med att få utökat ansvar, bland annat för att introducera och utbilda nyanställda. Det kan innebära utvecklingsmöjligheter som är positiva för karriären men också för löneutvecklingen. Glöm inte bort detta när du får nya arbetsuppgifter eller i samband med den årliga lönerevisionen. 

Om du inte kan eller vill följa med

 • Börja söka nytt arbete omedelbart, men säg inte upp dig direkt!
 • Uppdatera din LinkedIn-profil och utnyttja dina nätverk.
 • Fokusera på arbetssökandet. Regeringen har bestämt att myndigheten ska flytta från dig och din kompetens. Nu måste du satsa att få ett nytt arbete även om du har intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som du tar stort ansvar för. Samtidigt ska du självklart göra ett gott arbete så länge som du är anställd. Det har ju betydelse för framtida vitsord.
 • Kontakta A-kassan för att ta reda på om du kommer att få förlängd karenstid om du inte skulle ha fått ett nytt arbete senast när myndigheten flyttat. Rätten till ersättning efter att uppsägningstiden gått ut är beroende av din privata situation.
 • Tveka inte att ta ett nytt jobb. Erbjuds du ett statligt arbete med provanställning har du oftast rätt till tjänstledighet. 
 • Om du inte hittar ett nytt arbete – säg upp dig så att uppsägningstiden, som normalt är en eller två månader, löper under månaderna omedelbart före flytten. Om arbetsgivaren erbjuder arbetsbefrielse med lön efter flytten kan du naturligtvis vänta med uppsägningen utifrån dessa förutsättningar.
 • Du omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder. Läs mer på www.tsn.se.
 • Skulle du inte ha fått ett nytt arbete när uppsägningstiden gått ut omfattas du i de flesta fallen av Omställningsavtalets inkomstskydd    

Om du inte är arbetsskyldig och blir uppsagd på grund av flytten

 • När en arbetsplats flyttar – läggs ner på orten – uppstår ofta arbetsbrist. Om det inte finns skäliga omplaceringserbjudanden till dig från arbetsgivaren ska kan arbetsgivaren säga upp dig. Då gäller omställningsavtalets villkor och möjligheter. Uppsägningstiderna blir långa, Trygghetsstiftelsen hjälper dig att hitta ett nytt arbete och du har ett inkomstskydd, som tillsammans med arbetslöshetsersättningen dig 80 % av lönen.

Checklistan som pdf
Senast ändrad: 2017-12-05