Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Nytt pensionsavtal på Svenska kyrkan

Måndagen den 15 maj 2017 undertecknades ett nytt premiebestämt pensionsavtal för anställda i Svenska kyrkan.

Det nya avtalet är helt premiebestämt. Premien beräknas i procent på arbetstagarens pensionsgrundande lön och är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, viket motsvarar en månadslön på drygt 38 400 kr. Premien är därefter 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Efter det att arbetstagaren fyllt i 32 a § LAS angiven ålder, för närvarande är 67 år, är premien 4,5 procent såväl under som över 7,5 inkomstbasbelopp. Avtalet har ingen nedre åldersgräns för att tjäna in till sin tjänstepension.

Avtalet gäller från och med 1 januari 2018 och omfattar arbetstagare födda 1959 eller senare. I övergångsreglerna finns en trygghet som innebär att personer födda mellan 1959 och 1978 och som den 31 december 2017 är eller har varit anställda inom Svenska kyrkan garanteras en viss procent av vad dagens avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle ha givit vid pensioneringstillfället. En engångsavsättning görs då till arbetstagarens premiebestämda ålderspensionsförsäkring för att säkerställa att garantin uppfylls.

Garantin ser ut som följer:

Ålder 2018

Födda år

Garantinivå

55-59

1959-1963

95 %

50-54

1964-1968

90 %

45-49

1969-1973

85 %

40-44

1974-1978

80 %

 

Utöver själva tjänstepensionen är parterna överens bland annat om att inleda ett gemensamt arbete i syfte att möjliggöra ett längre arbetsliv.

Avtalet

Förhandlingsprotokoll

Mer information
Vill du veta mer, kontakta Camilla Gannvik, avtalsansvarig ombudsman på Jusek.