Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Nytt avtal på Svenska Kyrkan

Ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser är tecknat. Avtalet är treårigt och innehåller löneökningar med lägst 2,2 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Avtalet möjliggör också lokala kollektivavtal som innebär att medlemmar kan växla semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Den 12 maj tecknade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund*, ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden löper mellan 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

– Det är positivt att vi har tecknat ett treårigt avtal där vi också är överens om en avtalsvårdsgrupp som kan arbeta med att utveckla och vårda avtalet utifrån viktiga frågor som exempelvis löneprocessen, säger Joakim Rydvall, ombudsman.

– Efter att vi i flera återkommande avtalsrörelser yrkat på att våra medlemmar ska kunna växla sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar har vi lyckats få med oss arbetsgivaren på detta, något som är mycket glädjande. Det som nu krävs är lokala kollektivavtal som öppnar upp för sådana överenskommelser.

De viktigaste nyheterna i avtalet

  • Löneökningar på lägst 2,2 procent för 2017, lägst 2,0 procent för 2018, samt lägst 2,3 procent för 2019. Särskilda ersättningar (OB, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etc.) höjs med motsvarande nivåer.
  • Möjlighet för lokala parter att teckna lokalt kollektivavtal som möjliggör för våra medlemmar att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Lokala kollektivavtal kan tecknas inför semesteråret 2018.
  • Kvalifikationstiden för att erhålla föräldrapenningtillägg tas bort. Gäller från den 1/10 2017.
  • Ny beräkning av föräldrapenningtillägg  – Beräkningen ska nu ske per kalenderdag under ledigheten och inte enbart från ledighetens första dag. Om lönen höjs under föräldraledigheten följer beräkningen med och tillägget ökar.
  • De centrala parterna har utformat en rekommendation för att lyfta fram möjligheten till att teckna lokala årsarbetstidsavtal. Utgångspunkten är att ett sådant avtal ska anpassas efter förutsättningarna på arbetsplatsen för att öka flexibiliteten för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
  • Parterna bildar en avtalsvårdsgrupp där vi bland annat, fortsatt ska arbeta med löneavtalet genom att utarbeta partsgemensamt utbildningsmaterial och partsgemensam information i lönebildningsprocessen.
  • Arbetsmiljö – inom ramen för avtalsvårdsgruppen, fortsätta verka för ett friskt och hållbart arbetsliv och föra vidare samtal om eventuella åtgärder som kan förebygga ohälsa och förhindra stigande sjuktal inom Svenska Kyrkan.   

Utlandsavtalet

Förhandlingarna fortsätter angående utlandsavtalet, som berör de cirka 100 medarbetare inom Svenska kyrkan som arbetar i utlandet. Ambitionen är att avtalet ska bli klart under vecka 24.

Övrigt

Som ett komplement till AFS 2015:4 har parterna under avtalsperioden 2016-2017 utarbetat ett partsgemensamt stödmaterial, som är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Materialet, inklusive checklistor, presenteras på Svenska kyrkans hemsida

Mer information

För ytterligare information kontakta Joakim Rydvall, avtalsansvarig på Jusek för Svenska Kyrkans avtalsområde.

*Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, Vårdförbundet