Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

13 miljarder för rätt jobb

I dag är var femte akademiker i Sverige utrikes född. Men mycket av den kompetens som dessa individer kan bidra med slösas bort när alltför många är arbetslösa eller överkvalificerade för sina jobb. Därför har Jusek som akademikerförbund sedan länge arbetat för att skapa karriärmöjligheter på lika villkor för invandrade och inrikes födda akademiker.

Jusek har anlitat forskaren Patrick Joyce, fil.lic. i nationalekonomi och verksam vid Ratio, för att göra en samhällsekonomisk kalkyl på hur mycket de offentliga finanserna skulle förstärkas om utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på svensk arbetsmarknad som inrikes födda akademiker.

Om scenariot skulle uppnås visar beräkningarna skulle stärkas med nära 13 miljarder per år. Kalkylen visar också att 31 000 färre skulle vara arbetslösa, varav runt 9000 fler personer utan gymnasieutbildning. Dessutom skulle 34 500 fler utrikes födda akademiker ha ett jobb i nivå med sin utbildning.

Rapporten visar lönsamheten i att ge utrikes födda akademiker rätt förutsättningar att få ett arbete som motsvarar deras utbildning. Även en mindre ökning av personer i kvalificerade jobb skulle få stor effekt. Jusek anser därför att det behövs:

    • Ökad tillgång till flexibel yrkesinriktad svenskutbildning
    • Bättre validering av akademisk utbildning
    • Fler och flexibla kompletterande utbildningsplatser vid universitet och högskolor
    • Stimulerad tillgång till professionella nätverk

Alla vinner på en bättre matchning!

Läs hela rapporten

Läs pressmeddelandet
Senast ändrad: 2018-06-26