Fortsatt stark medlemstillväxt för Jusek - Jusek
Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Fortsatt stark medlemstillväxt för Jusek

Juseks positiva medlemstillväxt fortsatte under 2016 och förbundet hade vid årsskiftet över 85 000 medlemmar. Det är en ökning med 2,8 procent i förhållande till föregående år. Den största medlemsökningen står studentmedlemmarna för samtidigt som deras engagemang i förbundet fördjupas.

– Att Jusek fortsätter att vara ett attraktivt fackligt akademikerförbund för både yrkesverksamma och studenter lägger en stabil grund för Juseks framtida utveckling, säger Elsa Saboonchi, chef Marknad och kommunikation på Jusek.
  
Även under 2016 ökade medlemsantalet i Jusek. Totalt är ökningen 2,8 procent. Antalet yrkesverksamma ökade med 1,9 procent. Den största ökningen stod studenterna för. Under året ökade antalet medlemmar med 6,4 procent och förbundet hade vid årsskiftet 17 939 studentmedlemmar. Det gör Jusek till det tredje största fackliga akademikerförbundet för studenter.

Under 2016 ökade engagemanget bland studentmedlemmarna. Idag finns Juseks studentstyrelser från Luleå i norr till Lund i Söder. Engagemanget handlar främst om att underlätta steget mellan studier och arbetliv, exempelvis i form av mentorskapsprogram och nätverksträffar.

Jusek är det fackliga akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Kontakt

Elsa Saboonchi, chef Marknad och kommunikation

070-665 29 93,
elsa.saboonchi@jusek.se

Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.
Senast ändrad: 2017-01-18