Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Bild Student Foto: Olof Holdar

Mentorskapsprojektet i Stockholm för personalvetare

Vi bedriver ett mentorskapsprojekt för studenter som läser på PAO-programmet vid Stockholms Universitet. Ett nytt mentorskapsprojekt startas två gånger per år. Styrelsen för projektet tar sina klasskamrater till hjälp för att leta reda på intresserade mentorer. Styrelsen delar sedan in adepterna och mentorerna i par efter adepternas önskemål.

Utbildning och kick-off

För att utbytet ska få en så bra start som möjligt anordnar sedan styrelsen, i samarbete med Advantum, en utbildning för adepter och mentorer samt en gemensam kick-off. Där får mentorer och adepter träffa varandra för första gången och knyta kontakter inför det kommande årets samarbete. Vi söker mentorer som arbetar med kvalificerade personal- och organisationsfrågor, eller inom andra relevanta områden och som vill visa hur personal- och organisationsarbete ter sig i praktiken.

Detta krävs av adepten

För att bli adept ska du studera på din 4:e termin vid PAO-programmet. Under termin 5 och 6, då projektet pågår, läser studenten fortsättningskurs i huvudämnet pedagogik, psykologi eller sociologi.

Kort om PAO-programmet

PAO-utbildningen har sin grund i de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Därutöver studeras även företagsekonomi, juridik, personalarbete och vetenskaplig metod. Programmets mål är att utveckla de studerandes kompetens i kvalificerat arbete inom fältet personal, arbete och organisation. Programmet leder till filosofie kandidatexamen.

Kort om Advantum

Advantum är ett kompetensbyggande företag med affärsidén ”Mer kompetens på kortare tid med bättre effekt”. Advantum erbjuder både företagsanpassade upplägg och öppna kurser kring visioner och mål, ledningssystem, förankring, nulägesanalyser och utbildning.
Mer information om Advantum

Anmälan

Ja, jag vill bli mentor
Ja, jag vill bli adept

Följ Jusek i Stockholm på Facebook

Nu kan du följa vår lokala verksamhet även via Facebok.
Jusek Stockholm på Facebook