Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften gäller månadsbetalning (om inte annat anges).

För att omfattas av inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas A-kassa (AEA). Studenter och pensionärer omfattas inte av inkomstförsäkringen. 

Medlemskap   Jusek AEA Totalt
Ordinarie medlem med inkomst* över 18000 kr/mån      251 kr 100 kr 351 kr
Ordinarie medlem med inkomst* 9000 - 18000 kr/mån  143 kr 100 kr 243 kr
Ordinarie medlem med inkomst* under 9000 kr/mån    89 kr 100 kr 189 kr
Första året efter avslutade studier     43 kr 100 kr 143 kr
Egna företagare 251 kr 100 kr 351 kr
Advokat egen firma, delägare 143 kr 100 kr 243 kr
Avgift för anställd av utländsk arbetsgivare   88 kr    -   88 kr
Studerandemedlem***  100 kr/studietid**  
Pensionärsmedlem 252 kr/år  

* som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal. Ansöka om reducerad avgift
** max 6 år, därefter 100 kr/år
*** Efter godkänd ansökan om återgång till studerandemedlem från yrkesverksam blir avgiften i normalfallet 100 kr/år.

AEA - Arbetslöshetskassa för akademiker

Akademikernas A-kassa (AEA) har mer än 660 000 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgift är att betala ut ersättning till våra arbetssökande medlemmar. 

Läs mer om AEA (aea.se)

Byte av avgiftsgrupp

  • Om du är ordinarie medlem och har/får en inkomst under 9 000 eller 18 000 kronor/månad kan du ansöka om Reducerad avgift.
  • Utlandsanställd - Reducerad avgift
  • Återgång till studier. Studerandeavgift
  • När du ska återgå till ordinarie avgift Anmäl det här

    Kontakta Medlemsservice om du ska du byta mellan ordinarie medlemskap och medlemskap som egenföretagare, utlandsmedlem eller pensionärsmedlem. Medlemsservice når du på 08-665 29 09 eller medlem@jusek.se