Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften gäller månadsbetalning (om inte annat anges).

För att omfattas av inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa.. Studenter och pensionärer omfattas inte av inkomstförsäkringen. 

Medlemskap   Jusek AEA* Totalt
Ordinarie medlem med inkomst* över 18000 kr/mån      251 kr 110 kr 361 kr
Ordinarie medlem med inkomst* 9000 - 18000 kr/mån  141 kr 110 kr 251 kr
Ordinarie medlem med inkomst* under 9000 kr/mån    85 kr 110 kr 195 kr
Första året efter avslutade studier     38 kr 110 kr 148 kr
Egna företagare**** 251 kr 110 kr 361 kr
Advokat egen firma, delägare 141 kr 110 kr 251 kr
Avgift för anställd av utländsk arbetsgivare   85 kr    -   85 kr
Studerandemedlem***  100 kr/studietid**  
Pensionärsmedlem 264 kr/år  

* som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal. Ansöka om reducerad avgift
** max 6 år, därefter 100 kr/år
*** Efter godkänd ansökan om återgång till studerandemedlem från yrkesverksam blir avgiften i normalfallet 100 kr/år.
**** Inkluderar särskilda förmåner inklusive trygghetspaket. 

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa har mer än 660 000 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgift är att betala ut ersättning till våra arbetssökande medlemmar. 
Läs mer om Akademikernas a-kassa på aea.se

Byte av avgiftsgrupp