Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Bli medlem i Jusek

I Jusek kan du vara medlem utan att ha en fullständig akademisk examen inom våra utbildningsområden. Du kan ha fått motsvarande kunskaper genom andra utbildningar och genom arbetslivserfarenhet.

För att kunna hantera din ansökan på bästa sätt vill vi därför att du kompletterar din ansökan med mer information om din bakgrund, vilka arbetsuppgifter du har och har haft genom åren.

Skicka ditt cv till oss till medlem@jusek.se

Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka

Personuppgifter

obligatoriska uppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt personnummer i rutan så hämtas namn och adressuppgifter automatiskt via folkbokföringen
Om du bor på annan adress än din folkbokföringsadress så anger du den adressen här.
c/o
Ange eventuellt c/o-adress
Adress
Ange gatuadress
Postnummer
Ange postnummer
Ort
Ange ort
Mobilnummer
Ange ditt mobilnummer alternativt telefonnummer dagtid (max 20 tecken)
E-post
Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka

Utbildning

Universitet/Högskola
Ange din skolas namn
Skriv in namnet på skolan
Land
Välj land
Har du 150 högskolepoäng (100 poäng) eller mer?
Poängantalet inom parentes är om du har poäng enligt det gamla systemet före 2007
Akademisk utbildning
Välj din utbildning
Avslutade studierna (år/månad)
Avslutade studierna (år)
När avslutade du din utbildning som du angav under Akademisk utbildning ovan
Ange din utbildning
Ange namnet på din utbildning (max 100 tecken)
Ange antal studieår
Ange antal studieår
Ange antal akademiska poäng
Ange antal akademiska poäng
Inskriven (År, Termin)
Ange inskrivningsår och termin
Beräknar avsluta studierna (År, Termin)
När beräknas utbildningen vara avslutad
Vad tillhör du för utbildningsgrupp?
Ange din utbildningsgrupp

Arbete

Nuvarande sysselsättning
Ange din nuvarande sysselsättning
Arbetsgivare
Börja skriv namnet, söket aktiveras så fort du matat in tre tecken. OBS! Det kan finnas dubbletter i databasen. Om så är fallet prova alla alternativen för att komma vidare.
Jag hittar inte min arbetsgivare
Namn/Organisationsnummer
Organisationsnummer
Ange namn eller organisationsnummer
Ange företagets organisationsnummer
Arbetsplats
Ange företagets gatuadress
Ort
Ange ort
Arbetsgivarens ort
Ange företagets ort
Arbetsställe
Ange arbetsställe
Din befattning/titel
Ange din befattning/titel
Är du chef
Markera chef om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar.
Medlemsgrupp i Jusek
Välj den medlemsgrupp som ligger närmast din utbildning och ditt yrke
Är du medlem i annat fackförbund?
Ange nuvarande fackförbund
Glöm ej att ansöka om utträde ur ditt nuvarande förbund
Jag vill bli medlem i Jusek från och med
Tidigaste inträdesdatum blir den dag som du skickar in din ansökan
Medlem i a-kassa?
Ange om du är medlem i Akademikernas a-kassa OBS! Krav på medlemskap för att kunna ta del av Juseks inkomstförsäkring
Hur kom du i kontakt med Jusek ?
Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka
Bekräfta och skicka in uppgifterna
Kontrollera att uppgifterna stämmer och skick in uppgifterna.

Personuppgifter

Personnummer :
Telefon :
E-post :

Utbildning

Akademisk utbildning:
Akademisk utbildning:
Antal studieår:
Antal studiepoäng:
Universitet/Högskola:
Universitet/Högskola:
Land:
Inskriven:
Beräknar avsluta studierna:
Tillhör utbildningsgrupp:
Avslutade studierna:
Medlemsgrupp hos Jusek?

Kampanj

Kampanjkod

Om medlemskapet

Annat fackförbund:
Aktuellt fackförbund:
Medlem i Jusek from:
Medlem i a-kassa:
Hur kom du i kontakt med Jusek ?
Hur kom du i kontakt med Jusek ?

Arbete

Nuvarande sysselsättning:
Arbetsgivare:
Arbetsgivarens ort:
Arbetsställe:
Namn/Organisationsnummer:
Arbetsplats:
Ort:
Namn/Organisationsnummer:
Organisationsnummer:
Befattning/titel:
Chefsbefattning med personalansvar:
Arbetssökande:

Övriga upplysningar

Om det är något du vill komplettera din ansökan med

Särskild prövning

Ange din utbildning
Ange namnet på din utbildning (max 100 tecken)
Ange antal studieår
Ange antal studieår
Ange antal akademiska poäng
Ange antal akademiska poäng
Arbetsgivare
Organisationsnummer
Din befattning/titel