Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Bli medlem i Jusek

Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka

Välj typ av medlemskap

Personuppgifter

obligatoriska uppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt personnummer i rutan så hämtas namn och adressuppgifter automatiskt via folkbokföringen
Om du bor på annan adress än din folkbokföringsadress så anger du den adressen här.
c/o
Ange eventuellt c/o-adress
Adress
Ange gatuadress
Postnummer
Ange postnummer
Ort
Ange ort
Mobilnummer
Ange ditt mobilnummer alternativt telefonnummer dagtid (max 20 tecken)
E-post
Ange den e-postadress som du helst vill bli kontaktad via
Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka

Utbildning

Universitet/Högskola
Ange din skolas namn
Skriv in namnet på skolan
Land
Välj land
Akademisk utbildning
Välj din utbildning
Ange din utbildning
Ange namnet på din utbildning (max 100 tecken)
Ange antal studieår
Ange antal studieår
Ange antal akademiska poäng
Ange antal akademiska poäng
Antal poäng i din grundutbildning
Välj antal poäng i din grundutbildning
Inskriven (År, Termin)
Ange inskrivningsår och termin
Beräknar avsluta studierna (År, Termin)
När beräknas utbildningen vara avslutad
Vad tillhör du för utbildningsgrupp?
Ange din utbildningsgrupp
Hur kom du i kontakt med Jusek ?
Totalt antal högskolepoäng
Inklusive eventuella påbyggnadsutbildningar
Avslutade studierna (år/månad)
När avslutade du din utbildning som du angav under Akademisk utbildning ovan
Medlemsgrupp i Jusek
Välj den medlemsgrupp som ligger närmast din utbildning och ditt yrke

Arbete

Nuvarande sysselsättning
Ange din nuvarande sysselsättning
Arbetsgivare
Börja skriv namnet, söket aktiveras så fort du matat in tre tecken. OBS! Det kan finnas dubbletter i databasen. Om så är fallet prova alla alternativen för att komma vidare.
Jag hittar inte min arbetsgivare
Namn/Organisationsnummer
Organisationsnummer
Ange namn eller organisationsnummer
Ange företagets organisationsnummer
Arbetsplats
Ange företagets gatuadress
Ort
Ange ort
Arbetsgivarens ort
Ange företagets ort
Arbetsställe
Ange arbetsställe
Jag började arbeta (År/Månad)
Ange år och månad då du började arbeta efter avslutade studier
Din befattning/titel
Ange din befattning/titel
Jag har en chefsbefattning med personalansvar
Är du medlem i annat fackförbund?
Ange nuvarande fackförbund
Jag vill bli medlem i Jusek från och med
Tidigaste inträdesdatum blir den dag som du skickar in din ansökan
Medlem i a-kassa?
Ange om du är medlem i AEA (Akademikernas Erkända A-kassa). OBS! Krav på medlemskap i AEA för att kunna ta del av Juseks inkomstförsäkring
Hur kom du i kontakt med Jusek ?
Personuppgifter
Utbildning o Arbete
Bekräfta o Skicka

Välj typ av medlemskap

Bekräfta och skicka in uppgifterna
Kontrollera att uppgifterna stämmer och skick in uppgifterna.

Personuppgifter

Personnummer :
Telefon :
E-post :

Utbildning

Akademisk utbildning:
Akademisk utbildning:
Antal studieår:
Antal studiepoäng:
Universitet/Högskola:
Universitet/Högskola:
Land:
Antal poäng, grundutbildning:
Inskriven:
Beräknar avsluta studierna:
Tillhör utbildningsgrupp:
Totalt antal högskolepoäng:
Avslutade studierna:
Medlemsgrupp hos Jusek?

Kampanj

Kampanjkod

Om medlemskapet

Hur kom du i kontakt med Jusek?
Annat fackförbund:
Aktuellt fackförbund:
Medlem i Jusek from:
Medlem i a-kassa:
Hur kom du i kontakt med Jusek:

Arbete

Nuvarande sysselsättning:
Arbetsgivare:
Arbetsgivarens ort:
Arbetsställe:
Namn/Organisationsnummer:
Arbetsplats:
Ort:
Namn/Organisationsnummer:
Organisationsnummer:
Började arbeta:
Befattning/titel:
Chefsbefattning med personalansvar:
Arbetssökande:

Övriga upplysningar

Om det är något du vill komplettera din ansökan med