Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Lönestatistik

Bild Jusek lönestatistik Foto: Olof Holdar

Bra argument och lönestatistik gör dig väl förberedd inför lönesamtalet. Använd statistiken som underlag inför löneförhandling eller när du söker en ny tjänst.

Juseks lönestatistik bygger på en löneenkät som skickas ut årligen till alla yrkes-verksamma medlemmar. 2016 bidrog cirka 27 000 medlemmar med uppgift om lön.

Av statistiska skäl kan vi endast visa utvalda medlemsgrupper i nedanstående applikation. Är du till exempel kommunikatör, så hittar du smakprov på lönestatistik för kommunikatörer i tabellen nedan. 

Vi vet mycket mer om lön!

Statistiken på den här sidan visar bara ett axplock av all lönestatistik som finns tillgänglig för dig som medlem. I Saco Lönesök kan du hitta lönestatistik per utbildningsinriktning, examensår, utbildningsnivå, region, bransch, arbetsområde och mycket mer. Du kan också söka i databaser med löneuppgifter från arbetsgivare inom offentlig sektor.

Som medlem får du också tillgång till vår lönerådgivning. I rådgivningen kan du till exempel få hjälp med frågor om lönesättning, lönesamtal och vad du behöver tänka på när du söker nytt jobb.

Icke chefer per utbildningsgrupp och arbetsmarknadssektor

 Utbildning Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Ekonomer Kommunal 40 330 32 300 39 200  50 000 
  Privat 47 140 30 500  44 440  66 000 
  Statlig 39 970  29 400  38 750  51 500 
           
 Jurister Kommunal 40 630  29 500  40 000  52 670 
  Privat  50 640  31 000   46 670 75 000 
   Statlig 40 330  28 600  38 680  54 000 
           
 Kommunikatör Kommunal 36 360  28 800  35 900  43 900 
   Privat 40 950  28 100  38 550  51 500 
   Statlig 36 500  27 200  37 00  44 700 
           
 Personalvetare Kommunal  37 340  29 500 36 600  45 800 
   Privat 40 950  28 100  38 550  51 500 
   Statlig 36 500  27 200  37 000   44 700
           
 Samhällsvetare Kommunal  37 790  29 450  37 080  46 500 
   Privat  44 160 30 500  41 995  59 500 
   Statlig  38 450 28 600  37 525  49 500 
           
 Systemvetare Kommunal  39 480  31 500  38 660  49 000 
   Privat  46 380 34 000  45 500  59 100 
   Statlig  41 350 31 800  41 300  50 500 

 

Chefer - månadslön per befattningsnivå och arbetsmarknadssektor

Befattningsnivå Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Enhetschef/
 Gruppchef/
 första linjen
Kommunal  47 903 37 000  47 000  59 700 
 Privat 58 557  39 500  55 000  80 774 
 Statlig  54 125 40 200  54 200   66 100
           
 Mellanchef   Kommunal  56 440   44 210 55 550   69 450
 Privat 73 028  46 000  70 000  103 000 
 Statlig 64 858  50 713  64 731  76 050 
           
 Högre chef    Kommunal  61 815  47 400  60 000  78 200 
 Privat 78 612  47 000  72 364  120 000 
 Statlig 76 372  60 000   75 700 92 200 
           
 Högsta chef   Kommunal  84 797  62 300  83 000  113 850 
Privat  85 532  38 796  77 000  132 600 
Statlig  94 251  81 900  91 550  106 100 

 

Lönestatistik ickechef öppen 2016

Lönestatistik chef öppen 2016

Se även Lönestatistik Bank och försäkring (OBS! Du måste vara inloggad)

Samtliga löneuppgifter avser månadslön och är omräknade till heltidslön.  

Naturaförmåner, bonus, och ersättning för jour och beredskap från den huvudsakliga arbetsgivaren ingår. 

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner.

Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre.

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Saco Lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner

Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner som är utvecklad tillsammans med 19 Sacoförbund. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker. Du måste vara medlem i Jusek för att ta del av uppgifterna.
Läs mer och logga in på Saco Lönesök

 

 

Är du nyfiken på Jusek?

 

 
   
 
Namn*  
Telefon*  
E-post*  
Villkor hur Jusek behandlar
mina uppgifter (PUL)*.
  
   

 Vi kontaktar dig för att berätta mer.
Vill du bli medlem direkt? Ett fint erbjudande just nu>>