Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Vanliga frågor och svar

 

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

För att få ersättning ska du vara:

  • Arbetslös, arbetssökande 
  • Befinna dig i Sverige
  • Vara registrerad på arbetsförmedlingen och ha arbetat

Har du varit medlem i 12 månader eller mer kan du få inkomstrelaterad ersättning. Har du varit medlem kortare tid kan du få ett lägre belopp grundad på din arbetstid.

Läs mer på Akademikernas akassas webbplats

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Jusek?

Du måste skriftligen begära utträde. Skriv, faxa eller skicka e-post till Jusek och ange medlems- eller personnummer och att utträdet gäller Akademikernas a-kassa. Skriv under med ort och datum.

Måste man vara med Akademikernas a-kassa?

Nej, man kan välja att stå utanför AEA. Det är dock endast medlemmar anslutna till Akademikernas a-kassa som omfattas av inkomstförsäkringen. Om du inte är ansluten till  någon a-kassa får du enbart det s k grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet.

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa anger du det på din medlemsansökan till Jusek.

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Skicka ansökan till Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om medlemskap i Jusek. Begär dessutom utträde ur din nuvarande A-kassa. På ansökan kryssar du för "Byte av A-kassa". Akademikernas a-kassa bevakar elektroniskt övergångsdatumet.

Hur blir man medlem i Akademikernas A-kassa?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret. Du får inträde i Akademikernas a-kassa från den första dagen i den månad ansökan inkommer

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För medlemskap krävs att du arbetar eller har arbetat tidigare. Det ska styrkas med t ex en lönespecifikation. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat.

Varför ska jag vara kvar i Jusek som utomlandsverksam medlem?

Om du arbetar utomlands kan du välja att vara utomlands verksam medlem i Jusek. Du betalar då 85 kr/månad och inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift. I vanlig ordning är den en komplettering till a-kassan.

Reglerna varierar beroende på vilket land du jobbar i. Därför är det bra om du tar kontakt med AEA utland,
tel 08-412 33 00, och kollar upp vad som gäller just för dig. Du kan även läsa mer om det på deras hemsida: www.aea.se/utland.

Om du har tecknat några privata försäkringar hos Skandia via oss kan du - som ska flytta till ett annat land inom Norden -  behålla dessa oavsett hur länge vistelsen varar enligt villkoren 2017.

Om du flyttar till ett land utanför Norden, kontakta gärna Skandia för vidare information på tel 0771-55 55 00.

Hur meddelar jag Jusek att jag bytt bank när jag betalar medlemsavgiften via autogiro

Ändra till det nya kontonumret på ditt bankkontor. Du kan behöva uppge ditt tidigare kontonummer, medlemsnummer i Jusek som används som betalarnummer samt Juseks bankgironummer för medlemsavgifter: 651-9540.

Hur meddelar jag Jusek att jag bytt bank när jag betalar mina försäkringar via autogiro?

Ändra till det nya kontonumret på ditt bankkontor. Du kan behöva uppge ditt tidigare kontonummer, medlemsnummer i Jusek som används som betalarnummer samt Juseks bankgironummer för försäkringar: 5150-3043.

Hur meddelar jag Jusek att jag bytt bank när jag betalar mina försäkringar via autogiro?

Ändra till det nya kontonumret på ditt bankkontor. Du kan behöva uppge ditt tidigare kontonummer, medlemsnummer i Jusek som används som betalarnummer samt Juseks bankgironummer för försäkringar: 5150-3043.

Hur meddelar jag Jusek att jag bytt bank när jag betalar medlemsavgiften via autogiro?

Ändra till det nya kontonumret på ditt bankkontor. Du kan behöva uppge ditt tidigare kontonummer, medlemsnummer i Jusek som används som betalarnummer samt Juseks bankgironummer för medlemsavgifter: 651-9540.

Hur betalar jag min avgift till Jusek via E-faktura?

Vill du betala din medlemsavgift via e-faktura så anmäler du detta via din internetbank.

E-faktura?

Vill du betala din medlemsavgift via e-faktura så anmäler du detta via din internetbank.

Information om den automatiska gruppförsäkringen

Alla nya yrkesverksamma medlemmar i Jusek som inte har fyllt 65 år, och som är fullt arbetsföra, får automatiskt ett gratis grundskydd i tre månader.

Grundskyddet består av en livförsäkring på fem prisbasbelopp samt olycksfallsförsäkring för hela familjen Med fullt arbetsför menas att man inte uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning. Medlem som gått ur Jusek (även som studerandemedlem) och återinträder får inte någon ny förskyddsperiod, utan måste anmäla sig till försäkringen och lämna hälsodeklaration. Om du inte vill fortsätta med hela eller delar av försäkringen efter den premiefria tiden, måste du anmäla detta till Jusek. Om du inte gör en avanmälan får du ett inbetalningskort hemskickat. Vid obetald premie upphör försäkringen.

Läs mer på www.jusek.se/forsakring

Hur kan jag ändra/uppdatera mina medlemsuppgifter?

Du kan själv ändra din arbetsgivare under dina medlemssidor (Du måste vara inloggad). Det stöd - den information och de förmåner - du får som medlem avgörs av de uppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem. Du kan mata in dina uppgifter via formuläret nedan eller använda kontaktformuläret på denna sida

Alla fält märkta med * måste fyllas i
 
 

Du kan också uppdatera dina uppgifter via telefon 08-665 29 09. Dessutom via medlem@jusek.se

Vanliga frågor och svar om Juseks inkomstförsäkring

Vanliga frågor och svar finns samlade på  http://www.inkomstforsakring.com/jusek/fragor.aspx

 

Vad händer med min inkomstförsäkring om jag byter till Jusek och Akademikernas a-kassa?

Har du omfattats av en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet. Först om du behöver söka ersättning måste försäkringsbolaget få intyg som styrker medlemskap i annat förbunds inkomstförsäkring

Har Jusek någon inkomstförsäkring?

Ja, i medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring för yrkesverksamma medlemmar till månadsskiftet före du fyller 65 år. Den utgör ett komplement som utökar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av din a-kasse-grundande lön upp till 80 000 kronor under som mest 120 dagar. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap  i Jusek i 12 månader och medlemskap i Akademikernas a-kassa. Man kan även teckna en tilläggsförsäkring för de följande 180 dagarna.  

Läs mer på www.inkomstforsakring.com/jusek

Hur får jag inloggningsuppgifter till Juseks webbplats?

Har du en registrerad e-postadress kan uppgifterna skickas automatiskt av jusek.se om du anger e-postadressen i inloggningsrutans nedre del. Av säkerhetsskäl lämnar Juseks kansli ogärna ut inloggningsuppgifter över e-post eller telefon.  

Registrera din e-post här

Kan ni skicka ett intyg på att jag är medlem i Jusek?

Ja om du skickar ditt medlems- eller personnummer till medlem@jusek.se och ange att du vill ha ett intyg på att du är medlem i Jusek.

Har jag rätt till nedsatt avgift som utlandsanställd?

Är du anställd utanför Sverige har du rätt till reducerad avgift eftersom Jusek har begränsad möjlighet att erbjuda din individuell facklig service i form av förhandlingshjälp eller rättshjälp. Du måste skriftligen ansökan om att bli Utlandsmedlem.

Länk till ansökan om nedsatt avgift utlandsanställd

När kan man få reducerad medlemsavgift?

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift om du under minst två månader har en bruttoinkomst som understiger 18000 kronor i månaden. Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal. Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst. Ansökan om nedsatt avgift måste göras skriftligen.

Länk till ansökan om nedsatt avgift

Vad har Jusek för medlemsavgift?
Hur blir man medlem?
Hur gör man för att byta fackförbund till Jusek?

Om du är medlem i ett annat förbund ange utträdesdatum på ansökan. Om du inte känner till det är det bra om du tar reda på det för att undvika dubbel avgift. Utträdestiden varierar normalt mellan 1-3 månader. Du får en mottagningsbekräftelse via e-post om du uppgivit en e-postadress. Inom en vecka får du ett välkomstbrev på posten med information.

Vilka kan ansluta sig till Jusek?

Jusek ansluter akademiker med minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng (poängräkning före 1 juli 2007) i juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Den som studerar med avsikt att ta examen i Juseks ämnen kan bli studerandemedlem.

Vilket fackligt stöd har man under övergångstiden?

Under övergångstiden, det vill säga tiden mellan det du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Jusek, kan du få en del stöd från Jusek. Du får aktuell facklig information från Jusek, tidningen Karriär samt även kortare rådgivning i t ex lönefrågor.

Du får också din inloggningskod till jusek.se. Ofta kan våra lokala företrädare hjälpa dig.

Observera att Jusek normalt inte företräder nya medlemmar i tvister med arbetsgivaren som har sitt ursprung före inträdet.

Vad händer med medlemskapet när man blir pensionär?

Som pensionär är medlemsavgiften 264 kr per år. Pensionärsmedlem får samma information som yrkesverksam medlem. Du måste själv meddela oss när du går i pension. Antingen via telefon, fax eller e-post, det du behöver ange är ditt medlems- eller personnummer samt från och med vilket datum du går i pension.

Från och med den månad man fyller 65 får man automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före dess måste du anmäla det skriftligt, via fax, brev eller e-post medlem@jusek.se

Har du tecknat gruppförsäkringar via Jusek så behåller du dina försäkringar till och med den månad du fyller 67 år. Eventuell sjukförsäkring ska avslutas i samband med pensionsavgång.

Hur gör jag för att begära utträde ur Jusek?