Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Vanligaste intervjufrågorna

Du kommer att få en mängd frågor under intervjun, och en del kan vara både jobbiga och svåra att svara på. Är du förberedd så är chansen mycket större att du kan behålla ditt lugn och inte bli osäker eller stressad. Här har vi listat de vanligaste frågorna. Använd även Juseks intervjuträning.

1. Berätta lite om dig själv

Här ska du göra en liten berättelse om delar av ditt liv på några minuter. Berätta inte hela ditt livs historia, utan gör en kort presentation. Då ges möjlighet till följdfrågor och intervjuaren kan välja vad han eller hon vill fördjupa sig i. Tänk på att lägga tyngdpunkten i din berättelse på de senaste åren. Intervjuarens syfte med frågan är ofta att ”bryta isen” och höra vad du väljer att berätta om. Om du vill kan du använda det här tillfället till att förklara varför du gjort några av dina val här i livet. 

2. Hur är du som person?

Arbetsgivare vill ha en person som kan tillföra någonting till verksamheten. Här gäller det att visa att du inte bara i ord är aktiv och entusiastisk. Tala om hur du löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer eller verksamheter. Undvik att prata om hypotetiska situationer. Underbygg det du påstår om dig själv med exempel från verkligheten. 

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna hur du ska formulera dig med någon kompis eller kollega som känner dig väl. Tänk på att de egenskaper du tar upp också ska vara applicerbara i yrkeslivet. Men det är samtidigt viktigt att inte fastna i det “professionella”, utan våga ta ut svängarna lite.

4. Vilka negativa egenskaper har du?

Många tycker att det är svårt att svara på frågan om vilka deras svaga sidor är. Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta åt dig, utan att de vill veta hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt och när du ger exempel på någon egenskap som du uppfattar som negativ ger du prov på att ha god självkännedom.

Var noggrann med att tala om att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Gå däremot inte i fällan och nämn en negativ egenskap som egentligen kan ses som positiv. Vanliga sådana klyschor är till exempel envis och nyfiken.

5. Arbetar du helst i grupp eller ensam?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en ensamvarg eller en gruppmänniska. Det kan vara svårt att själv kategoriskt veta vilken personlighet du har och vi människor är ofta mer komplexa än att vi bara stämmer in på det ena eller det andra. Undvik ändå att svara att du är både och. För ett resonemang med den som intervjuar dig. Kanske trivs du bättre i grupp när du jobbar med vissa uppgifter, medan du hellre sitter själv med andra uppgifter? Eller berätta att du faktiskt i första hand dras åt det ena hållet, men har lärt dig när du behöver det andra.

6. Vilken roll har du i en grupp?

Är du den typiska ledaren som tar befälet och ser till att alla kommer i arbete eller är du den lugna arbetsmyran som inväntar arbetsuppgifter och riktning? Det här kan givetvis se olika ut i de grupper du varit en del av. Fundera på de olika rollerna och vilken du känner dig mest bekväm i. Kom ihåg att på alla arbetsplatser behövs olika personligheter – både ledare och arbetsmyror.

7. Hur reagerar du på kritik?

Ingen är perfekt och alla misslyckas vi någon gång i livet. Hur vi reagerar på det är mycket individuellt. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad gäller resultatet av ditt arbete. Berätta hur du reagerar på kritik och hur du bemöter den. Du kan också berätta vad du lär dig av den. Använd gärna ett exempel från ett tillfälle då du fått kritik och berätta kring det.

8. Kan du definiera framgång?

Vad är viktigt, vad är det som driver dig – pengar, personlig utveckling, intressanta kollegor, att få leda andra, flexibla arbetstider, svåra arbetsuppgifter eller mycket fritid? Det är givetvis mycket individuellt och låt det vara så även under intervjun. Tänk på att vara  ärlig mot dig själv och försök inte att anpassa dig efter vad du tror att de vill höra för mycket.

9. Kan du definiera motgång?

Ett bra sätt att definiera motgång kan vara att berätta om ett tillfälle då du misslyckades. Berätta sedan att du tog reda på varför det misslyckades och att du sedan tog dig an problemet igen och lyckades bättre den gången. Det här visar att du vågar ta dig an svåra arbetsuppgifter och inte ger upp om det misslyckas. 

10. Hur hanterar du stress?

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress. Hantering av stress kan handla om hur du förebygger stress, hur du agerar i stressade situationer och hur du varvar ner. Du kan till exempel ta upp hur du prioriterar när du inte hinner med allt, hur du säger ifrån eller ber om hjälp, eller om något fritidsintresse som hjälper dig att varva ner.

11. Vad känner du till om oss?

Även om du har läst på bra om företaget ska du nöja dig med att lyfta fram det viktigaste. Tänk på att det är viktigt att vara konkret och kortfattad. Arbetsgivaren vill höra om du har ansträngt dig att söka information och du måste därmed gå bortom det uppenbara; hur många anställda de har och var huvudkontoret ligger tillför ingenting. Att du känner till deras värderingar och mål tillför ett värde och visar på att du verkligen känner till dem. Nämn gärna vilka källor du har använt dig av.

12. Varför söker du det här jobbet?

Här bör du på ett övertygande sätt kunna tala om att du har både intresse av och fallenhet för de konkreta arbetsuppgifterna. Motivera också varför ditt intresse är stort. Du kan till exempel berätta vilka delar av jobbet som du ser mest fram emot, eller vad du saknat i dina tidigare roller som finns i denna roll. Konkretisera också med utbildning och erfarenhet om det inte redan är uppenbart via din cv. Svaret ger arbetsgivaren en bild av hur intresserad du verkligen är och vilken potential du ser i den utlysta tjänsten.

13. Vad kan du tillföra organisationen?

Arbetsgivaren vill gärna finna något hos dig som kompletterar det som för tillfället saknas. Berätta vad du tror att du kan bidra med. Har du några förslag på hur du vill förändra arbetssättet eller inriktningen kan du nämna det. Referera också till kriterierna som finns i platsannonsen. 

14. Varför ska vi anställa just dig?

Gör klart för arbetsgivaren varför just du ska ha jobbet och vad de får ut av att anställa dig. Vilka resultat kan du bidra med? Knyt an till varför du söker jobbet, din erfarenhet, utbildning och dina starka sidor. Glöm inte att lyfta upp deras värderingar och hur de passar ihop med dina egna eller på något annat vis motivera varför just du passar in i organisationen. Utveckla tankegångarna från din ansökan.

15. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta om varför du valde just den utbildningen och vad du tyckte var mest intressant med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid förutom de rena faktakunskaperna. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig. Tänk på att andra sökande kan ha gått samma eller liknande utbildning och att du därför måste poängtera och lyfta upp det som skiljer dig från andra kandidater.

 

 

Är du nyfiken på Jusek?

 

 
   
 
Namn*  
E-post*  
Medlem?*  


OBS! Läs mer hur Jusek hanterar personuppgifter    
   
    

 Vi kontaktar dig för att berätta mer.
Vill du bli medlem direkt?

   
   

 

 

 


16. Vad har du arbetat med tidigare?

När du berättar om eventuella tidigare arbetsgivare ska du lägga tonvikten på det som är relevant för det jobb du söker just nu. Du behöver inte berätta om allt du kan och har gjort, utan lyft fram de kunskaper och färdigheter som är intressanta för just detta arbete.

Det kan också hända att intervjuaren vill gå igenom ditt cv. Du kan få frågor kring varför du har bytt jobb, vad du velat uppnå med dina olika jobbyten och om detta har infriats. Skulle det finnas luckor i ditt cv så bör du vara förberedd på det. Exempel på luckor kan vara att du har rest, varit sjukskriven eller varit föräldraledig. Tänk efter om det finns en röd tråd som kan förklara olika val du gjort i ditt yrkesliv. 

17. Varför söker du nytt jobb/varför slutade du din förra anställning?

Berätta vad du har lärt dig och vilka kunskaper och färdigheter du kan föra med dig från ditt gamla arbete till det nya arbetet. Lyft fram viljan att lära dig nya saker, få mer ansvar eller möjlighet att arbeta i en annan bransch. Här får intervjuaren en mer ingående uppfattning av din nuvarande eller före detta tjänst och vad som driver dig att söka nytt.

Kom ihåg att aldrig tala illa om en före detta arbetsgivare. Använd hellre en vit lögn och säg att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med chefen.

18. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Tala om vad som är viktigt för dig. Är det kompetensutveckling, bra personalpolitik eller kanske möjlighet till internationell karriär? 

19. Hur ska en bra chef vara?

Samarbetet med ens chef är en viktig del i hur man trivs på sin arbetsplats. Det är därför viktigt att våga svara ärligt på denna fråga. Om man inte är ärlig i sitt svar så finns risken att matchningen inte blir bra, och det vinner ingen på. Ditt svar här blir dels ett underlag för att se till att matchningen blir bra, dels en möjlighet för din eventuellt framtida chef att utvecklas i sin chefsroll och se till att ert samarbete fungerar bra. Tänk dock på att en chef är en människa, så måla inte upp bilden av en superchef som ingen kan leva upp till.

Berätta hur du vill jobba och vad du uppskattar när det kommer till exempelvis feedback, fria tyglar, återkoppling och personlig relation. Ett bra sätt att framföra detta är genom att berätta vad du uppskattat hos dina tidigare chefer. Det blir ofta trovärdigt och det är positivt att höra att du uppskattar din chef. Ett svar du bör undvika är ”Jag har aldrig haft en bra chef”. Försök att svara både ärligt och diplomatiskt.

 20. Vad gör du om fem år?

Denna fråga är fortfarande ganska vanlig, trots att arbetsmarknaden är mer rörlig än tidigare. Se det som ett utmärkt tillfälle att berätta om dina ambitioner och drömmar om utveckling i karriären. Att sia om framtiden är svårt och därför är svaret ”Jag vet inte” helt okej. Arbetsgivaren vill dock veta vilka ambitioner du har och hur det här jobbet ligger i linje med dem.

Var inte rädd för låta det framgå att du har större ambitioner än att stanna på den tjänst du söker just nu. Finns det utvecklingsmöjligheter inom organisationen bör du ha klart för dig vad ditt nästa steg internt kan tänkas vara och varför du vill ta det steget. Om det inte finns utvecklingsmöjligheter internt så är de med största sannolikhet medvetna om att man efter en tid söker sig vidare. Att man inte vill stanna på en och samma tjänst i många år tyder på driv och hunger som de kommer dra nytta av under din tid i denna roll, även om du en dag kommer lämna den. Undvik att skoja till det med att ”Om fem år är jag trettio år och vd för det här företaget”.

21. Vilken företagskultur tilltalar dig?

Du kommer att spendera en stor del av din tid hos din kommande arbetsgivare. Är det viktigt för dig att ha en tydlig uppdelning mellan ditt privatliv och arbetsliv eller föredrar du mycket sociala aktiviteterna på jobbet? Vilken typ av organisationsstruktur tilltalar dig? Ska det vara ett hierarkiskt företag eller ett mer informellt? 

22. Söker du andra jobb?

Här gäller det att vara diplomatisk. Bestäm dig för om du ska berätta om ansökningar du har ute eller om du ska hålla detta för dig själv. Berättar du att du söker andra jobb är det viktigt att du ändå tydligt kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Arbetsgivaren vill veta hur intresserad du är och samtidigt få veta om andra konkurrerar om dig.

23. Vad gör du på fritiden?

En blivande arbetsgivare vill se att du har balans i livet och nyfiken på vem du är som person. Har du många fritidsintressen ska du inte berätta om alla, utan lyft fram dina främsta intressen och fokusera på dem. Sportsliga intressen är extra intressant för en del personer, eftersom det ofta tyder på tävlingsinstinkt och att man är mån om sin hälsa. För en del kan sociala intressen vara ett minst lika stort plus - det tyder på att man har lätt för samarbeten och lätt att skapa relationer med andra människor. Var ärlig och berätta vad du faktiskt gör på din fritid.

24. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga vare sig om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis om din sambo och du har bott ihop under en längre tid. Förbered dig på dessa typer av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Du behöver inte svara och säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med. Och glöm inte att om du svarar att du inte har planer på att skaffa barn så är det inte på något sätt ett löfte om att du inte kommer göra det.

25. Kan du arbeta övertid om det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över i fall det blir en tillfälligt högre arbetsbelastning. Var arbetsgivaren tillmötesgående men det kan vara bra att fråga om det är vanligt förekommande med mycket övertidsarbete och hur det kompenseras om det är viktigt för dig att veta.

26. Jobbet innebär en del resor, hur ser du på det?

Oftast har det stått i annonsen arbetet innebär en del resor och då har du nog redan vägt in det i ditt beslut om att söka jobbet eller inte. Berätta varför du uppskattar att resa i jobbet, och hur du löser eventuella praktiska problem kring det.

27. Frågor kring oegentligheter

I dag blir det allt vanligare med bakgrundskontroller av olika slag. Var beredd på att du kan komma att exponeras för utdrag ur belastningsregistret och koll av betalningsanmärkningar. Om du har någon anmärkning kan det vara bra att berätta om detta innan utdraget görs. Då behöver det inte bli en stor sak av den informationen. 

28. Vad har du för löneanspråk?

Avvakta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk, något som du kan motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell för den. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk måste du givetvis tala om detta. Därför behöver du ha förberett ett lönebud redan vid första intervjun. Kontakta gärna oss för att få veta det aktuella löneläget. 

29. När kan du börja?

Kanske den enklaste frågan att besvara. Prata i positiva termer och svara exempelvis att ”Jag kan börja arbeta om en månad” istället för “Jag kan inte börja förrän om en månad”.

30. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg. Det är viktigt att du får svar på det du behöver veta för att kunna avgöra om det är ett arbete du verkligen vill ha – intervjun handlar inte bara om att bli vald utan lika mycket om att du ska välja. Det visar också att du är uppriktigt intresserad av företaget och tjänsten.

Exempel på frågor som du kan ställa är:

  • Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i företaget?
  • Hur kan en arbetsvecka på jobbet se ut för mig?
  • Arbetar ni i team och i projekt?
  • Finns det en arbetsbeskrivning eller skapar jag ramarna själv?
  • Vad förväntas av mig beträffande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter?
  • Hur är arbetsbördan över året, är den jämnt fördelad eller förekommer toppar och lugnare perioder?
  • Hur är personalomsättningen?
  • Vilka förmåner kan ni erbjuda?
  • Har företaget kollektivavtal?
  • Hur fortskrider rekryteringsprocessen?

Osäker på vad just du ska svara? Testa vår intervjuträning

Först får du personliga testfrågor baserade på det jobb du sökt. Sedan får du skriftlig feedback som hjälper dig att finslipa svaren. När du är nöjd blir du uppringd och gör en testintervju som du får ytterligare feedback på.
Läs mer här

# Avsnitt 11 - Planera din karriär

Vi pratar med Ulrika Husmark, karriärexpert på Jusek, om vad det innebär att göra karriär. Stiga i graderna, byta bransch eller satsa på familjen? Om man vill vidare i sitt arbetsliv, hur gör man? Hur kan jag veta vad jag vill och vart jag ska, och framförallt – hur kommer jag dit? Vi tar även upp hur man kan kombinera sina intressen med karriären.

 

Frågor eller kommentarer?
Kontakta oss på karriar@jusek.se