Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Jusek tycker

Jusek arbetar för att lyfta och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar. Här hittar du de frågor som Jusek student driver för studentmedlemmarnas räkning.

Juseks 16 politiska punkter

Jusek arbetar för att alla ska kunna göra karriär på lika villkor, för att din lön ska sättas på arbetsplatsen och att du får bra kompetensutveckling. De och andra frågor gör att vi är aktiva i samhällsdebatten. Vi uppvaktar politiker och andra makthavare, förhandlar centralt och lokalt, debatterar och arrangerar seminarier. Syftet är alltid detsamma. Att påverka och förändra arbetslivet och samhällsutvecklingen.

Med våra kärnvärden som grund driver Jusek följande politik uppdelad i 16 punkter utan inbördes ordning. Två av dessa punkter är direkt relevanta för studerandemedlemmarna:

1. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv. Universitet och högskolor bör följa upp vilka arbeten som deras utbildningar leder till och hjälpa studenterna till ökade kontakter med arbetsmarknaden. Vår politik syftar till att studenternas kunskap kommer till användning och ger en god ekonomisk avkastning.
Läs mer: Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv
Läs mer: Studentmedarbetaravtal

2. Studenter ska ges goda studievillkor. Studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och en hög kvalitet i utbildningen.
Läs Juseks studielivspolitiska ställningstaganden

Frågor om arbetslivet

Jusek driver även frågor som är av stor vikt för våra medlemmar som är yrkesverksamma. Läs mer om de resterande 14 punkterna

Vill du engagera dig i dessa frågor?

Vill du vara med och driva dessa frågor? Jusek och vår studerandesektion ger möjlighet till dig som studentmedlem att engagera dig vid sidan av studierna, påverka dessa frågor och samtidigt samla goda meriter till ditt cv.

Läs mer om hur du kan engagera dig inom Jusek